Minilex - Lakipuhelin

Luottokortin oikeudeton käyttö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttaja, joka on tehnyt luottosopimuksen luotonantajan kanssa, vastaa luottokortin tai luoton käyttöön oikeuttavan muun tunnisteen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu tunnisteen haltija on luovuttanut tunnisteen sen käyttöön oikeudettomalle.

Vastuu luottokortin tai luoton käyttöön oikeuttavan muun tunnisteen oikeudettomasta käytöstä sen katoamistapauksessa on kuluttajalla vain, jos katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu hänen tai muun tunnisteen haltijan huolimattomuudesta. Kuluttajan on ilmoitettava luotonantajalle luottokortin tai muun tunnisteen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuaan. Jos kuluttaja laiminlyö sanotun ilmoittamisvelvollisuutensa, hän on vastuussa oikeudettomasta käytöstä. Ilmoitus luotonantajalle käytöstä katkaisee kuluttajan vastuun oikeudettomasta käytöstä. Samoin kuluttaja ei vastaa oikeudettomasta käytöstä, jos luotonantaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että tunnisteen haltijalla on mahdollisuus täyttää ilmoitusvelvollisuutensa.

Kuluttajan vastuuta rajoittaa kuitenkin enimmäismäärä, josta hän voi joutua vastuuseen. Jos kuluttaja on menetellyt huolimattomasti tai laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa luotonantajalle, kuluttaja vastaa tunnisteen oikeudettomasta käytöstä enintään 50 euroon saakka. Tätä rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, jos hän on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti. Kuluttajan vastuuta rajoittaa myös luottokortin tai tunnisteen hyväksyneen vastuu. Jos myyjä tai palveluksen suorittaja tai se, joka näiden edustajana on ottanut vastaan tunnisteen, ei ole asianmukaisesti varmistunut haltijan oikeudesta käyttää tunnistetta, kuluttaja ei vastaa tunnisteen oikeudettomasta käytöstä. Kuluttaja on kuitenkin vastuussa tunnisteen oikeudettomasta käytöstä, jos hän on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa