Minilex - Lakipuhelin

Luottosopimuksen muoto


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välillä solmittavasta luottosopimuksesta säädetään kuluttajansuojalaissa. Luottosopimus on laadittava kirjalliseen muotoon ja kuluttajalle on annettava sopimuksesta oma sopimuskappale. Sopimus voidaan solmia myös sähköisesti siten, että kuluttajalla on mahdollisuus tallentaa ja toisintaa sopimus muuttumattomana. Luottosopimusta ei siis voida tehdä vapaamuotoisesti.

Luottosopimukseen on sisällytettävä tietyt laissa säädetyt sopimusehdot. Sopimuksesta on selvittävä 1) sopimuksen osapuolet, 2) tiedot ennen luottosopimuksen solmimista vaadittavista seikoista, 3) muut sopimusta koskevat ehdot, 4) sopimuksen peruuttamisen edellytykset, 5) sopimuksen irtisanomisen tai muun päättämisen edellytykset sekä 6) tiedot sopimukseen mahdollisesti kohdistuvien riitojen ratkaisemisesta.

Sellaista maksua tai korkoa, josta ei ole otettu ehtoa luottosopimukseen, ei voida periä kuluttajalta. Elinkeinonharjoittaja tai kuluttaja ei voi myöskään yksipuolisesti muuttaa luottosopimuksen ehtoja. Tämä ei kuitenkaan estä sitä, että sopimukseen sisällytetään sopimuksen muuttamista koskevia ehtoja. Tällaiset ehdot eivät saa kuitenkaan olla toisen osapuolen kannalta kohtuuttomia. Luottosopimukseen tehtävistä muutoksista on sovittava kirjallisesti ja kuluttajalle luovutettava oma sopimuskappale.

 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa