Minilex - Lakipuhelin

Luottosopimuksen syntyminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Luottosopimus syntyy, kun luotonantaja antaa kuluttajalle luottoa joko lainana, maksunlykkäyksenä tai muuna vastaavana taloudellisena järjestelynä. Ennen kuin luottosopimus voidaan solmia, on luotonantajan saatettava kuluttaja tietoiseksi tietyistä laissa säädetyistä, luottosopimusta koskevista seikoista. Luottosopimuksen syntymiseksi luotonantajan on luonnollisesti otettava selvää kuluttajan taloudellisesta asemasta varoineen ja velkoineen. Kuluttajalla on oltava maksukykyä suoriutua luottosopimukseen kirjatuista velvoitteistaan. Luotonantajan on lisäksi varmistuttava kuluttajan henkilöllisyydestä luottosopimuksen syntymisen edellytyksenä.

Luottosopimuksen on sisällettävä tiedot sopimuksen osapuolista, ennen sopimuksen solmimista annetuista seikoista sekä tiedot muista sopimukseen liittyvistä seikoista. Lisäksi edellytetään, että luottosopimuksessa kerrotaan sopimuksen peruuttamisen ja  irtisanomisen edellytyksistä sekä siitä, kuinka menetellään sopimukseen kohdistuvien riitojen ratkaisemisessa.

Luottosopimus tehdään kirjallisena ja kuluttajalle annetaan oma sopimuskappale. Sopimus on mahdollista solmia myös sähköisesti, kunhan kuluttajalla on mahdollisuus tallentaa se ja toisintaa muuttumattomana.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa