Minilex - Lakipuhelin

Luottosopimuksen peruuttaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa kuluttajansuojalaissa tarkoitettu kuluttajaluottosopimus ilmoittamalla siitä luotonantajalle pysyvällä tavalla 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Jos kuluttaja saa kappaleen luottosopimuksesta kirjallisesti tai sähköisesti myöhempänä ajankohtana kuin sopimuksen syntyhetkenä, 14 päivän aika peruuttamiselle alkaa kulua tästä hetkestä. 

Jos kuluttaja peruuttaa sopimuksen, häneltä saa vaatia korvauksena luoton koron ajalta, jonka luotto on ollut hänen käytettävissään. Jos luotonantaja on maksanut viranomaisille luottosopimuksen tekemisen johdosta maksuja eikä tällaisia maksuja peruuttamistapauksessa palauteta, luotonantajalla on oikeus saada korvaus kuluttajalta myös tällaisista maksuista. Jotta korkoja tai maksuja voidaan vaatia kuluttajalta, maksuvelvollisuudesta ja koron tai maksujen määrästä tai määräytymisperusteista tulee ilmoittaa etukäteen. 

Kuluttajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä palautettava luotonantajalle luottosopimuksen nojalla saamansa varat sekä suoritettava mahdolliset korkoihin ja maksuihin perustuvat korvaukset. Muussa tapauksessa peruuttaminen raukeaa. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa