Minilex - Lakipuhelin

Kulutusluoton irtisanominen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kulutusluotolla tarkoitetaan luottoa, jonka elinkeinonharjoittaja sopimuksen mukaan myöntää tai lupaa myöntää kuluttajalle lainana, maksunlykkäyksenä tai muuna vastaavana taloudellisena järjestelynä. Luotonantajana on näin ollen elinkeinonharjoittaja ja velallisena kuluttaja eli henkilö, joka hankkii luottoa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.

Kuluttajalla on oikeus irtisanoa jatkuvaa kulutusluottoa (esim. korttiluottoa) koskeva sopimus milloin tahansa sopimussuhteen aikana heti päättyväksi, mikäli sopimuksen irtisanomisajasta ei ole sovittu. Jos irtisanomisajasta on sovittu, on kuluttajan noudatettava sitä. Silloin, kun irtisanomisajasta on sovittu se ei saa olla kuluttajan osalta yhtä kuukautta pidempi. Luotonantajalla on oikeus periä kuluttajalta maksua jatkuvaa luottoa koskeva sopimuksen irtisanomisesta. On kuitenkin muistettava, että kuluttajan on maksettava luottosopimuksesta säännöllisesti perittävät kuluta vain siltä osin kuin ne kohdistuvat irtisanomisen voimaantuloa edeltävään aikaan.

Myös luotonantajalla on oikeus irtisanoa jatkuvaa luottoa koskea sopimus, niin kuin luottosopimuksessa on sovittu. Luotonantajan irtisanomisaikaa ei saa sopia kahta kuukautta lyhyemmäksi. Luotonantajan irtisanoessa jatkuvan luottosopimuksen on hänen toimitettava irtisanomisilmoitus kuluttajalle pysyvällä tavalla kirjallisesti tai sähköisesti.

Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että kuluttajalla on myös oikeus maksaa kuluttajaluotto tai sen osa ennen luoton erääntymistä. Samoin luotonantajalla on oikeus kuluttajan sopimusrikkomuksen vuoksi tietyin edellytyksin eräännyttää luotto maksettavaksi. Lisätietoa kulutusluoton eräännyttämisestä sekä muista kulutusluottosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä löydät Minilexin artikkeleista.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa