Minilex - Lakipuhelin

Kulutusluoton maksun viivästymisen seuraukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Luotonantaja ja kuluttaja voivat sopia, että luotonantajalla on oikeus kuluttajan maksuviivästyksen tai muun sopimusrikkomuksen johdosta vaatia maksuerää, joka muuten ei ole erääntynyt, ottaa myyty tavara takaisin tai saattaa voimaan muu erityinen seuraamus. Luotonantaja saa kuitenkin vedota sanottuun oikeuteen vain, jos maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta.

Viivästyneen määrän kertaluotossa on oltava vähintään 10 prosenttia tai, jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään viisi prosenttia luoton alkuperäisestä määrästä tai hyödykesidonnaisessa luotossa luottohinnasta. Samoin, jos viivästynyt määrä käsittää luotonantajan koko jäännössaatavan, on luotonantajalla sanottu oikeus. Mikäli kuluttajan maksuviivästys tai muu sopimusrikkomus on olennainen, luotonantaja voi kuukauden määräajan estämättä käyttää sopimuksen mukaista oikeuttaan vaatia erääntymätöntä maksuerää.

Luotonantajalla ei kuitenkaan ole oikeutta vaatia erääntymätöntä maksuerää, jos kysymys on maksun viivästymisestä, joka johtuu kuluttajasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta.

Jos luotonantaja sanotun sopimusehdon nojalla vaatii maksueriä, jotka eivät muutoin olisi erääntyneet, on luotonantajan saatavaa laskettaessa tehtävä asianmukaiset vähennykset luottokustannuksiin. Erääntyminen saa tulla voimaan aikaisintaan neljän viikon tai, jos kuluttajalle on aiemmin huomautettu viivästyksestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, aikaisintaan kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymistä koskeva ilmoitus on jätetty tai lähetetty kuluttajalle. Jos kuluttaja tämän ajan kuluessa maksaa viivästyneen määrän tai oikaisee muun sopimusrikkomuksen, erääntyminen raukeaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa