Minilex - Lakipuhelin

Kulutusluoton eräännyttäminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kulutusluotolla tarkoitetaan luottoa, jonka elinkeinonharjoittaja sopimuksen mukaan myöntää tai lupaa myöntää kuluttajalle lainana, maksunlykkäyksenä tai muuna vastaavana taloudellisena järjestelynä. Luotonantajana tulee siis olla elinkeinonharjoittaja ja velallisena kuluttaja eli henkilö, joka hankkii luottoa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten. Luoton eräännyttäminen tarkoittaa käytännössä sitä, että luottoa vaaditaan maksettavaksi, vaikka se ei olisi kokonaan erääntynyt.

Kulutusluoton voi eräännyttää tietyissä tilanteissa. Luotonantajalla on oikeus eräännyttää kulutusluotto kuluttajan maksuviivästyksen tai muun olennaisen sopimusrikkomuksen perusteella, mikäli näin on kulutusluottosopimuksessa sovittu. Tällöin edellytetään kuitenkin, että maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta. Mikäli kulutusluotto on annettu kertaluottona edellytetään myös, että viivästyneen maksun määrä on vähintään kymmenen prosenttia tai, jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään viisi prosenttia luoton alkuperäisestä määrästä tai että se käsittää koko jäljellä olevan velan. Luotonantajalla on kuitenkin oikeus eräännyttää maksu riippumatta viivästyneen maksuerän suuruudesta silloin, kun maksu on viivästynyt vähintään kuusi kuukautta ja on edelleen olennaisilta määrin suorittamatta.

Luotonantajalla ei kuitenkaan ole oikeutta eräännyttää luottoa, jos maksuviivästys on johtunut kuluttajan osalta niin sanotusta sosiaalisesta suoritusesteestä. Tällaisia sosiaalisia suoritusesteitä ovat kuluttajan sairaus, työttömyys tai muu näihin verrattava kuluttajasta itsestään riippumaton seikka. Mikäli siis luoton takaisinmaksu viivästyy tällaisesta syystä, ei luotonantajalla ole oikeutta eräännyttää luottoa, vaikka hänellä tähän muutoin olisi oikeus. Tämäkään kielto ei kuitenkaan ole täysin ehdoton. Luotonantajalla on nimittäin oikeus tällaisessakin tilanteessa eräännyttää luotto, mikäli eräännyttämisen kieltäminen olisi maksun viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta.

Mikäli luotonantaja eräännyttää luoton, saa eräännyttäminen tulla voimaan aikaisintaan neljän viikon kuluttua siitä, kun erääntymistä koskeva ilmoitus on jätetty tai lähetetty kuluttajalle. Mikäli kuluttajaa on aiemmin huomautettu viivästyksestä tai muusta sopimusrikkomuksesta on kyseinen aika kaksi viikkoa. Kuluttajalla on tämän ajan sisällä vielä mahdollisuus maksaa viivästynyt määrä tai oikaista sopimusrikkomuksensa. Mikäli kuluttaja näin toimii, raukeaa erääntyminen.

Eräännytettävän luoton summasta on vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan.

Lisätietoa kuluttajaluotoista löydät Mnilexin aihetta käsittelevistä artikkeleista. Tarkemmissa kysymyksissä voit kääntyä lakimiespuhelimen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa