Minilex - Lakipuhelin

Kiskonta antaa kumppanille selvästi huonomman aseman

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Joka käyttämällä hyväksi toisen taloudellista tai muuta ahdinkoa, riippuvaista asemaa, ymmärtämättömyyttä tai ajattelemattomuutta jonkin sopimuksen tai muun oikeustoimen yhteydessä hankkii tai edustaa itselleen tai toiselle taloudellista etua, joka on selvästi epäsuhteessa vastikkeeseen, syyllistyy kiskontaan.

Kiskonnan tunnusmerkit täyttää myös luotto- eli koronkiskonta. Tällöin tulee kyseeseen ylisuuri korko tai muu etu. Kiskontaan nimittäin tuomitaan myös se, joka luotonannossa ottaa tai edustaa itselleen tai toiselle korkoa tai muuta taloudellista etua, joka on selvästi epäsuhteessa luotonantajan suoritukseen. Luottokiskonnan rangaistavuus ei myöskään edellytä, että kohtuuton korko on otettu tai edustettu käyttämällä hyväksi sellaisia olosuhteita tai seikkoja, kuten toisen taloudellista tai muuta ahdinkoa tai ajattelemattomuutta. Riittävää on, että korko tai muu taloudellinen etu on selvästi epäsuhteessa luotonantajan suoritukseen. Taloudellisen edun käsite on varsin laaja, ja sillä tarkoitetaan kaikkea luotonantajan ottamaa tai edustamaa taloudellista etua niin luottosuhteen perustamisvaiheessa kuin luottosuhteen kuluessa. Taloudellisen edun arvioinnissa otetaan huomioon myönnetyn luoton määrä, luottoaika ja luottosopimuksen muut ehdot, myönnettyyn luottoon liittyvä luottoriski, kulut luotonantajan sellaisista toimista, jotka kuuluvat huolelliseen luotonmyöntömenettelyyn, luoton rahoittamisesta aiheutuneet tavanomaiset kulut sekä luottotoiminnan tavanomaiset yleiskulut. Esimerkiksi luottoriskin suuruus riippuu muun muassa siitä, edellytetäänkö lainansaajalla olevan säännöllisiä tuloja ja edellytetäänkö häneltä vakuuden antamista. Perittävä korko tai muu taloudellinen etu voi olla siis suurempi luottoriskin ollessa suuri ilman, että kyse on kiskonnasta. Luottoriskin vaikutusta otettuun tai edustettuun taloudelliseen etuun arvioidaan luotonmyöntämistilanteessa tiedossa olleiden seikkojen perusteella. Luotonantaja ei siis jälkikäteen voi perustella kiskontakorkona pidettävää korkoa sillä, että luottoriski osoittautuikin suuremmaksi kuin luottoa myönnettäessä arvioitiin.

Kiskonnasta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa