Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja kiskonta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiskonnasta tuomitaan se, joka sopimusta tai muuta oikeustointa tehdessä käyttää hyväkseen toisen taloudellista tai muuta ahdinkoa, riippuvaista asemaa, ymmärtämättömyyttä tai ajattelemattomuutta ja näin hankkii itselleen tai toiselle taloudellista etua, joka on selvässä epäsuhteessa hänen itsensä antamaan vastikkeeseen nähden. Kiskonnasta on kyse myös silloin, kun joku luotonannossa ottaa itselleen tai toiselle korkoa tai muuta taloudellista etua, joka on selvästi epäsuhteessa luotonantajan suoritukseen nähden. Kiskonnasta rangaistuksena on sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Törkeä kiskonta on kyseessä silloin, jos teolla tavoitellaan huomattavaa hyötyä, aiheutetaan huomattavaa vahinkoa, käytetään toisen tilaa häikäilemättömäsi hyväksi tai teko tehdään erityisen suunnitelmallisesti. Törkeästä kiskonnasta on rangaistuksena vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Kiskonnaksi kutsutaan siis suhteettoman suuren vastikkeen vaatimista joltakulta sopimuksen tai muun oikeustoimen yhteydessä käyttäen hyväksi tämän taloudellista tai muuta ahdinkoa, riippuvaista asemaa, ymmärtämättömyyttä tai ajattelemattomuutta. Kiskonnaksi kutsutaan myös niin sanottua koronkiskontaa, eli suhteettoman suuren koron perimistä luotosta, ottaen huomioon muun muassa luoton määrä, luottoaika ja muut ehdot. On lisäksi huomattava, että kiskonta on rangaistavaa, vaikka uhri olisi itse ehdottanut ahdingossaan toiselle osapuolelle kohtuuttomia sopimusehtoja.

Taloudellisella ahdingolla tarkoitetaan sitä, että henkilöllä ei olosuhteidensa vuoksi ole mahdollisuutta tasavertaiseen kauppaan ja kauppias käyttää tätä hyväkseen pyytämällä kohtuutonta hintaa. Rangaistavaa ei kuitenkaan ole se, että kauppias nostaa hintoja sen vuoksi, että on pulaa jostain tuotteesta, vaikka hinta olisikin kohtuuton. Riippuvaisen aseman hyväksikäyttö tulee kyseeseen esimerkiksi silloin, kun esimies ryhtyy alaisensa kanssa kohtuuttomaan oikeustoimeen. Ymmärtämättömyys taas voi johtua esimerkiksi dementiasta ja ajattelemattomuus esimerkiksi humalatilasta.

Kiskontasäännöksellä pyritään siis ehkäisemään hädänalaisessa tai muutoin sopimuskumppaniaan heikommassa asemassa olevan henkilön hyväksikäyttämistä sopimussuhteessa. Heikon aseman ei kuitenkaan tarvitse välttämättä koskea oikeustoimen vastapuolta itseään, vaan rikoksentekijä voi käyttää hyväkseen myös vastapuolen läheisen heikkoa tilaa. Suojaa kiskontaa vastaan tarjoaa myös laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (oikeustoimilaki), jonka mukaan tällaisissa olosuhteissa syntynyt sopimus ei sido osapuolia. Usein jo tämä säännös suojaa riittävästi heikommassa asemassa olevaa, joten kiskonta ei useinkaan tule rikosoikeudellisesti rangaistavaksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]