Minilex - Lakipuhelin

Hallituksen jäsen osakassopimuksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tavanomaisesti keskisuurissa ja suurissa yhtiöissä yhtiön omistajuus ja yhtiön johto on ainakin muodollisesti erotettu. Yhtiön strategiset päätökset tehdään yleensä yhtiön hallituksessa, joka koostuu alan asiantuntijoista. Hallituksen jäsen voidaan kuitenkin ottaa osaksi yhtiön osakkeenomistajien osakassopimusta, jolloin perinteinen jako yhtiön omistajien ja päätöksentekijöiden välillä ontuu. Kuka tahansa hallituksen jäsen voidaan ottaa osaksi osakassopimusta, myös hallituksen puheenjohtaja.

Hallituksen tehtävinä voidaan yleensä pitää yhtiön hallinnointia ja toiminnan kehittämistä. Osakeyhtiön tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, minkä vuoksi hallituksen tehtävänä on laatia strategia voiton maksimoimiseksi. Liiketoiminnan voiton maksimointi ei kuitenkaan ole yksiselitteinen asia, sillä esimerkiksi massiivinen osingonjako saattaa hidastaa yhtiön kasvua ja pienentää toiminnan tulosta tulevaisuudessa. Eri osakkeenomistajilla voi olla erilaisia näkemyksiä yhtiön kehityssuunnasta. Tästä syystä osakassopimuksessa osallisena oleva yhtiön hallituksen jäsen voi ajautua pohdinnassaan kahden tulen väliin, jos hän katsoo, että kaikkien osakkeenomistajien edun ajaminen vaatisi osakassopimusehtojen vastaisia toimenpiteitä.

Toisaalta hallituksen jäsenen tulisi selvittää päätöksensä perusteiksi kaikki yhtiön liiketoiminnan kannalta oleellinen informaatio. Tämä voi tarkoittaa myös yhtiön merkittävimpien osakkeenomistajien välisen osakassopimuksen ehtojen selvittämistä. Hallituksen jäsenen ei kuitenkaan tulisi ajaa pelkästään yhden osakkeenomistajan tai osakkeenomistajakeskittymän asiaa, vaan hänen tulisi päätöksenteossaan huomioida myös esimerkiksi vähemmistöosakkeenomistajat.

Hallituksen jäsen voi joutua siis osakassopimuksen perusteella ristiriitaiseen tilanteeseen. Tämän lisäksi hallituksen jäsenen erottaa tavallisesta osakkeenomistajasta laista johtuva vastuu hänen toiminnassaan, jota rikkomalla hän voi joutua herkemmin korvausvelvolliseksi yhtiötä ja sen osakkeenomistajia kohtaan.   

Erityisenä osakassopimuksen laatimiseen liittyvänä haasteena voidaankin juuri pitää hallituksen jäsenen sitouttamista siihen, ja sellaisten sopimusehtojen laatimista, että hallituksen jäsen voi aidosti noudattaa niitä päätöksenteossaan. Lisäksi osakassopimuksessa voidaan sopia esimerkiksi hallituksen jäsenen valinnasta, joka voi johtaa eriarvoistavaan valtakeskittymään, jos tietylle osakkaalle annetaan valta päätöksentekijöiden valinnassa. Tästä syystä kannattaa käyttää lakimiestä apuna, kun hallituksen jäsen räätälöidään osaksi osakassopimusta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa