Minilex - Lakipuhelin

Työrikokset: Työturvallisuusrikos tai työturvallisuusrikkomus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työturvallisuusrikoksesta tai työturvallisuusrikkomuksesta voidaan tuomita työnantaja tai työnantajan edustaja. Rangaistuksen antaminen edellyttää sitä, että työnantajan tai edustajan menettely on johtunut tahallisuudesta tai huolimattomuudesta. Työturvallisuusrikos edellyttää lisäksi sitä, että työnantaja on rikkonut työturvallisuusmääräyksiä tai aiheuttanut työturvallisuusmääräysten vastaisen puutteellisuuden tai epäkohdan työturvallisuudessa. Työturvallisuusrikos voi aiheutua myös silloin, jos työnantaja on mahdollistanut työturvallisuusmääräysten vastaisen tilan jatkumisen siten, että työnantaja on laiminlyönyt valvoa työturvallisuusmääräysten noudattamisen. Myös taloudellisista, toiminnan järjestämistä koskevista tai muista työsuojelun edellytyksistä huolehtimatta jättäminen voi aiheuttaa epäilyn työturvallisuusrikoksesta.

Työturvallisuusrikoksesta työnantaja voidaan tuomita sakkoon tai enintään yhdeksi vuodeksi vankeuteen. Työturvallisuusrikkomus puolestaan on työturvallisuusmääräysten rikkominen, jota voidaan pitää vähäisenä työturvallisuuden kannalta. Työturvallisuusrikkomus liittyykin useimmiten käyttöönotto- tai määräaikaistarkistusten tekemiseen, suojalaitteiden asentamiseen, koneiden käyttöön liittyvien ohjeiden antamiseen tai työtä koskevan luvan hankkimiseen. Myös varoitus- tai ohjemerkintöjen turmelemista voidaan pitää työturvallisuusrikkomuksena. Lisäksi työturvallisuuslain, jossa esimerkiksi määritellään työturvallisuusrikkomus, nähtävilläpitovelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa työturvallisuusrikkomukseen. Työturvallisuusrikkomuksesta työnantaja tai tämän edustaja voidaan tuomita enintään sakkorangaistukseen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa