Minilex - Lakipuhelin

Työnantajan velvollisuus edistää tasa-arvoa


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Työnantajalla on velvollisuus edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Työnantajan on edistettävä naisten ja miesten tasa-arvoista kohtelua työpaikalla ja lisäksi taattava tasapuoliset mahdollisuudet uralla etenemiseen. Työnantajan velvollisuus edistää tasa-arvoa onkin vahvimmillaan työpaikoissa, jotka vakiintuneesti ovat liittyneet jompaankumpaan sukupuoleen. Tasa-arvon edistämisen on tapahduttava tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Työnantajan tulee taata jokaiselle työntekijälle tasapuoliset mahdollisuudet sijoittua erilaisiin tehtäviin työpaikalla. Tasapuolisen sijoittumisen lisäksi työnantajan tulisi toimia niin, että jo avoinna oleviin työpaikkoihin hakeutuisi sekä naisia että miehiä. Työolot tulee taata molemmille sukupuolen edustajille tasapuolisiksi, eivätkä työehdotkaan saa olla pelkästään toista sukupuolta suosivia. Etenkin palkkauksen suhteen työnantajan osalta tasa-arvoa tulee edistää. Tasa-arvon edistämiseksi työnantajan tulee myös helpottaa työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista. Tasa-arvon edistämiseksi työnantajan tulee toimia niin, että mahdollinen sukupuoleen perustuva syrjintä ehkäistään jo ennalta. Velvollisuus on toteutettava työnantajan mahdollisuuksien mukaan, eli työnantajalle ei tarvitse aiheutua erillisiä lisäkustannuksia. Tasa-arvovelvoitteiden rikkomisesta tasa-arvovaltuutettu voi tehdä huomautuksen työnantajalle ja ehdotuksen toimenpiteistä, jotka työnantajan tulee tehdä, jotta tasa-arvon edistäminen ja kunnioittaminen toteutuu työpaikalla.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa