Minilex - Lakipuhelin

Seuraamukset syrjintäkiellon loukkaamisesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työnantaja ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa työntekijöitä eri asemaan. Työnantajan on myös kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua. Ensimmäisenä velvollisuutena työnantajalla on syrjintäepäilyjen tilanteessa antaa selvitys menettelystään syrjinnän kohteeksi joutuneelle työnhakijalle tai työntekijälle. Selvityksellä pyritään selvittämään työnantajan perusteita sille asialle, joka koetaan syrjiväksi. Käytännössä näitä tilanteita voivat olla esimerkiksi työntekijän valinta, menettely työssä ja palkkauksen erilaisuus. Syrjintäepäilyjen tilanteissa on hyvä olla yhteydessä lakimieheen.

Jos syrjinnän todetaan tapahtuneen työhönotossa, palkkauksessa, työtehtävien jaossa, irtisanoessa tai lomauttaessa, taikka irtisanoessa työntekijän suorittamien vastatoimien vuoksi, on työnantajan maksettava hyvitys. Myös silloin, jos työnantaja on laiminlyönyt velvollisuutensa häirinnän poistamiseksi, tulee työnantajan suorittaa hyvitys.

Eri asemaan asettamisesta sukupuolen perusteella työnantaja voi joutua maksamaan syrjitylle vahingonkorvausta. Vahingonkorvausta voidaan vaatia myös hyvityksen lisäksi. Työntekijän syrjinnästä työnantaja tai tämän edustaja voi joutua myös rikosoikeudelliseen vastuuseen. Rangaistukseksi työntekijän syrjinnästä on määrätty sakkoa tai vankeusrangaistusta enintään kuudeksi kuukaudeksi.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa