Minilex - Lakipuhelin

Selvitys työnteon keskeisistä ehdoista

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työnantajalla on velvollisuus selvittää työntekijälle työnteon keskeiset ehdot. Mikäli keskeiset ehdot eivät käy ilmi kirjallisesta työsopimuksesta, tulee työnantajan antaa ne kirjallisesti viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättyessä. Työnantajan tulee antaa kirjallinen selvitys työsuhteen ehdoista, jos työsuhde on toistaiseksi voimassa tai se on yli kuukauden pituinen määräaikainen työsuhde. Jos työntekijä on alle kuukauden pituisissa määräaikaisissa työsuhteissa saman työnantajan kanssa toistuvasti samoin ehdoin, on työnantajan annettava selvitys työnteon keskeisistä ehdoista viimeistään kuukauden kuluttua ensimmäisen työsuhteen alkamisesta. Vähintään kuukauden jatkuvassa ulkomaantyössä selvitys on annettava hyvissä ajoin ennen kuin työntekijä matkustaa työkohteeseen. Kirjallinen selvitys voidaan antaa myös viittaamalla selvitettävien ehtojen osalta noudatettavaan työehtosopimukseen taikka lakiin.

Työsuhteen keskeisiä ehtoja ovat työntekijän ja työnantajan koti- ja liikepaikka, työn alkamisajankohta, työsuhteen kesto, koeaika, työn suorituspaikka, pääasialliset työtehtävät, työhön sovellettava työehtosopimus, palkan ja muun vastikkeen määräytymisperusteet ja palkanmaksukausi, säännöllinen työaika, vuosiloman määräytyminen, irtisanomisaika ja sen määräytymisperuste. Lisäksi yli kuukauden kestävän ulkomaantyön osalta on selvitettävä työn kesto, palkanmaksuvaluutta, muut rahalliset korvaukset ja luontoisedut sekä kotiuttamisehdot.

Työnantajan on kirjallisesti selvitettävä työntekijälle myös työsuhteen ehdon muutos niin pian kuin mahdollista tai viimeistään muutosta seuraavan palkanmaksukauden päättyessä. Muutosta koskeva selvitysvelvollisuus on voimassa vain, jos muutos ei ole peräisin lainsäädännön tai työehtosopimuksen muutoksesta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa