Minilex - Lakipuhelin

Päätös konkurssiin hakeutumisesta


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Joko velallinen tai velkoja voi hakea velallisen konkurssiin asettamista käräjäoikeudelta kun velallisen kyky vastata veloistaan niiden erääntyessä on muuten kuin tilapäisesti mennyt. Tuomioistuimen tehdessä päätöksen konkurssiin asettamisesta velallinen menettää käyttö- ja hallintaoikeutensa konkurssipesän omaisuuteen ja sen hallinto siirtyy tuomioistuimen määräämälle pesänhoitajalle ja pesän velkojille.

Päätökseen konkurssiin asettamisesta on merkittävä päätöksen antamisen tai julkistamisen kellonaika sekä konkurssihakemuksen vireilletulopäivä. Konkurssipäätöksen jälkeen velallisella on velvollisuus edistää konkurssipesän selvittämistä ja hänet voidaan tarvittaessa myös määrätä maastapoistumiskieltoon, tai käyttää muita pakkokeinoja.

Konkurssiin asettamisesta julkaistaan kuulutus Virallisessa lehdessä ja siitä tehdään myös merkintä oikeusministeriön konkurssirekisteriin, kaupparekisteriin ja luottotietorekistereihin.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa