Minilex - Lakipuhelin

Konkurssin prosessioikeudelliset vaikutukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssissa velallinen todetaan maksukyvyttömäksi, ja koko velallisen konkurssipesään kuuluva varallisuus käytetään velallisen velkojen maksuun niin pitkälle kuin se riittää eli konkurssi on velallisen kaikkia velkoja koskeva maksukyvyttömyysmenettely. Konkurssin alkaessa velallinen menettää koko omaisuutensa määräysvallan velkojille. Jotta konkurssipesällä olisi todellisuudessa mahdollisuus määrätä omaisuudesta, täytyy konkurssilla olla tiettyjä vaikutuksia myös oikeusprosessiin. Konkurssipesän päätösvalta siirtyy kuitenkin lain nojalla yksin velkojille. Pesänhoitaja hoitaa konkurssipesän hallintoa yhdessä velkojien kanssa.

 

Oleellisin näistä vaikutuksista, ja myös pääsääntö asiassa, on asiavaltuuden siirtyminen velkojille. Asiavaltuudella tarkoitetaan pesän oikeutta käyttää puhevaltaa pesään kuuluvaa omaisuutta koskevissa asioissa. Tämä pääsääntö ei kuitenkaan ole ehdoton. Jos pesä jossain tilanteessa kieltäytyy käyttämästä puhevaltaa, on velallisella tällöin oikeus puhevallan käyttöön. Velallinen on siis aina lähtökohtaisesti viimesijaisena niin sanotussa "arvojärjestyksessä". Toki on muistettava, että tämä on myöskin täysin luonnollinen tilanne, sillä konkurssissahan on juurikin kyse velallisen varoista ja veloista, ja velallisen velkoja selvitetään.

 

Oikeus puhevallan käyttöön tulee esille kahdessa eri tilanteessa; silloin kun pesän varallisuutta koskeva oikeudenkäynti oli vireillä jo konkurssin alkaessa, ja silloin kun oikeudenkäynti tulee vireille vasta konkurssin alkamisen jälkeen. Jos oikeudenkäynti oli jo vireillä konkurssin alkaessa, tulee pesälle varata mahdollisuus jatkaa oikeudenkäyntiä. Jos pesä jättää tämän mahdollisuuden käyttämättä, voi itse velallinen jatkaa oikeudenkäyntiä. Mitä tulee alkavaan oikeudenkäyntiin, velallisella on oikeus nostaa kanne pesään kuuluvaa omaisuutta koskevassa asiassa vain, jos pesä on siitä ensin kieltäytynyt. Taas kerran tulee ilmi se seikka, että velallinen saa itse ottaa vastuun oikeudenkäyntiä koskevasta asiasta vasta viimeisenä eli silloin jos kukaan muu ei ota asiaa kantaakseen.

 

Konkurssipesällä on myös oikeus tehdä sovinto konkurssipesään kuuluvaan varallisuuteen koskevassa oikeudenkäynnissä. Jos velallinen on tyytymätön pesän tekemään sovintoon, voi velallinen jatkaa oikeudenkäyntiä, mikäli hän asettaa konkurssipesälle vakuuden siitä, mitä toinen osapuoli on sovinnossa tarjonnut. Prosessioikeudellisena vaikutuksena voidaan pitää myös sitä, että konkurssin vireilläolo estää ulosoton alkamisen, ja keskeyttää vireillä olevan ulosoton. Konkurssimenettely ajaa aina ulosottomenettelyn edelle.

 

Käytännön ongelmia pesän puhevallan käyttöön liittyen voi aiheuttaa kysymys siitä, mikä omaisuus todella kuuluu pesään, eli mitä on se velallisen omaisuus, josta velkojat saavat määrätä. Näissä, ja kaikissa muissa konkurssiin liittyvissä asioissa lisätietoa tarjoavat Minilexin lakimiehet.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]