Minilex - Lakipuhelin

Konkurssin vaikutus sopimus- ja velkasuhteisiin


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Konkurssimenettelyn yhteydessä on noudatettava sopimusjatkuvuuden periaatetta. Sopimusjatkuvuuden periaatteella tarkoitetaan sitä, että konkurssi ei lakkauta tai muuta velallisen sopimussuhteita. Konkurssipesällä on sijaantulo-oikeus, jonka myötä konkurssipesä tulee sopimussuhteeseen osapuoleksi velallisen sijaan.

Sopimussuhteiden jatkuvuutta suojataan konkurssimenettelyssä siten, että sopimusosapuolta estetään purkamasta sopimusta ennen kuin konkurssipesällä on tilaisuus huolehtia konkurssin alkaessa täyttämättä olevan sopimuksen täyttämisestä. Konkurssipesä ilmoittaa vastapuolelle tämän vaatimuksesta, sitoutuuko se sopimukseen. Mikäli konkurssipesä sitoutuu sopimukseen, vastapuoli ei saa purkaa sopimusta ilman erityistä syytä. Jos kuitenkin konkurssipesä tai sopimuksen toinen osapuoli rikkoo sopimusta, vastapuoli voi purkaa sopimuksen ja vaatia korvausta sopimusrikkomuksesta.

Aiemmin erääntymätön konkurssisaatava katsotaan konkurssissa erääntyneeksi konkurssiin asettamisen päivästä lähtien. Velkojen vanhentuminen katkeaa, kun pesänhoitaja kirjaa ne jakoluetteloehdotukseen tai kun velkoja valvoo saatavansa konkurssissa.
Lisää tietoa esimerkiksi saatavan valvonnasta voi kysyä soittamalla Minilexin lakipuhelimeen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa