Minilex - Lakipuhelin

Konkurssin vaikutus sopimus- ja velkasuhteisiin

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssimenettelyn yhteydessä on noudatettava sopimusjatkuvuuden periaatetta. Sopimusjatkuvuuden periaatteella tarkoitetaan sitä, että konkurssi ei lakkauta tai muuta velallisen sopimussuhteita. Konkurssipesällä on sijaantulo-oikeus, jonka myötä konkurssipesä tulee sopimussuhteeseen osapuoleksi velallisen sijaan.

 

Sopimussuhteiden jatkuvuutta suojataan konkurssimenettelyssä siten, että sopimusosapuolta estetään purkamasta sopimusta ennen kuin konkurssipesällä on tilaisuus huolehtia konkurssin alkaessa täyttämättä olevan sopimuksen täyttämisestä. Konkurssipesä ilmoittaa vastapuolelle tämän vaatimuksesta, sitoutuuko se sopimukseen. Mikäli konkurssipesä sitoutuu sopimukseen, vastapuoli ei saa purkaa sopimusta ilman erityistä syytä. Jos kuitenkin konkurssipesä tai sopimuksen toinen osapuoli rikkoo sopimusta, vastapuoli voi purkaa sopimuksen ja vaatia korvausta sopimusrikkomuksesta. Konkurssipesän tulee kohtuullisessa ajassa ilmoittaa, jos se sitoutuu sopimukseen. Konkurssipesän tulee myös asettaa hyväksyttävä vakuus sopimuksen täyttymisestä. Tällöin kyseistä sopimusta ei voi purkaa.

 

Konkurssipesän vastapuolella on kuitenkin oikeus purkaa sopimus. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että sopimuksessa on sen henkilökohtaisesta luonteesta johtuva tai muu erityinen syy, minkä vuoksi ei voida edellyttää, että sopijapuoli jatkaisi sopimusta konkurssipesän kanssa.

 

Aiemmin erääntymätön konkurssisaatava katsotaan konkurssissa erääntyneeksi konkurssiin asettamisen päivästä lähtien. Velkojen vanhentuminen katkeaa, kun pesänhoitaja kirjaa ne jakoluetteloehdotukseen tai kun velkoja valvoo saatavansa konkurssissa.

 

Konkurssilain mukaan konkurssisaatava, joka ei ole erääntynyt, todetaan kuitenkin erääntyneeksi konkurssin alkaessa. Konkurssilla on siis velkasuhteiden osalta eräännyttävä vaikutus. Erääntyminen ei kuitenkaan koske ehdollista saatavaa eikä vahingonkorvausta. Erääntyminen ei myöskään koske sellaista velkaa, jonka määrän ja perusteen toteaminen edellyttää erityistä selvitystä, eikä saatavaa, joka edellyttää suoritusta velkojalta.

 

Lisää tietoa esimerkiksi saatavan valvonnasta voi kysyä soittamalla Minilexin lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]