Minilex - Lakipuhelin

Konkurssin vaikutus sopimus- ja velkasuhteisiin

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssimenettelyn yhteydessä on noudatettava sopimusjatkuvuuden periaatetta. Sopimusjatkuvuuden periaatteella tarkoitetaan sitä, että konkurssi ei lakkauta tai muuta velallisen sopimussuhteita. Konkurssipesällä on sijaantulo-oikeus, jonka myötä konkurssipesä tulee sopimussuhteeseen osapuoleksi velallisen sijaan.

Sopimussuhteiden jatkuvuutta suojataan konkurssimenettelyssä siten, että sopimusosapuolta estetään purkamasta sopimusta ennen kuin konkurssipesällä on tilaisuus huolehtia konkurssin alkaessa täyttämättä olevan sopimuksen täyttämisestä. Konkurssipesä ilmoittaa vastapuolelle tämän vaatimuksesta, sitoutuuko se sopimukseen. Mikäli konkurssipesä sitoutuu sopimukseen, vastapuoli ei saa purkaa sopimusta ilman erityistä syytä. Jos kuitenkin konkurssipesä tai sopimuksen toinen osapuoli rikkoo sopimusta, vastapuoli voi purkaa sopimuksen ja vaatia korvausta sopimusrikkomuksesta.

Aiemmin erääntymätön konkurssisaatava katsotaan konkurssissa erääntyneeksi konkurssiin asettamisen päivästä lähtien. Velkojen vanhentuminen katkeaa, kun pesänhoitaja kirjaa ne jakoluetteloehdotukseen tai kun velkoja valvoo saatavansa konkurssissa.
Lisää tietoa esimerkiksi saatavan valvonnasta voi kysyä soittamalla Minilexin lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa