Minilex - Lakipuhelin

Saatavien vanhentuminen konkurssissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssin vaikutuksesta saatavien vanhentumiseen säädetään laissa velan vanhentumisesta (vanhentumislaki). Yleinen velan vanhentumisaika on kolme vuotta ja vanhentuminen alkaa siitä, kun velka sopimuksen mukaan erääntyy. Velan vanhentuminen voidaan kuitenkin katkaista velkojan toimesta.

 

Vanhentumislain mukaan velan vanhentuminen katkeaa, kun velkoja valvoo saatavansa velallisen konkurssissa tai pesänhoitaja merkitsee saatavan jakoluetteloehdotukseen. Kun velan vanhentuminen katkaistaan, katkaisemisen hetkestä alkaa kulua uusi vanhentumisaika. Velan vanhentuminen katkeaa silloin, kun velkoja ilmoittaa eli valvoo saatavan tai jos saatava otetaan konkurssissa muuten huomioon. Tällä tarkoitetaan sitä, että velkojan saatava otetaan pesänhoitajan jakoluetteloehdotukseen.

 

Myös konkurssihakemus katkaisee vanhentumisen, vaikka hakemus myöhemmin hylättäisiin. Jos velkoja sen sijaan peruuttaa hakemuksensa tai konkurssiasian käsittely päättyy muutoin velallisen saamatta siitä ilmoitusta, velan vanhentuminen ei katkea. Tällöinkään velka ei kuitenkaan vanhennu asian ollessa vireillä eikä yhden vuoden kuluessa sen päättymisestä. Jakoluetteloon otettu saatava ei vanhene konkurssin aikana, joten velkojan ei tarvitse erikseen ryhtyä vanhentumisen katkaisemista tarkoittaviin toimenpiteisiin tällaisen velan osalta.

 

Myös muiden velkojen kuin hakijasaatavan vanhentuminen on konkurssissa kuitenkin mahdollista katkaista joko ilmoittamalla saatava konkurssissa tai sillä, että saatava otetaan muuten huomioon pesänhoitajan jakoluetteloehdotuksessa. Kun konkurssisaatava on huomioitu lopullisessa jakoluetteloehdotuksessa, se ei enää vanhene suhteessa konkurssipesään kuuluvaan omaisuuteen. Tästä huolimatta konkurssisaatava voi vanhentua suhteessa sellaiseen muuhun velallisen omaisuuteen, jota velallinen esimerkiksi hankkii vasta konkurssin päätyttyä. Tällaiseen muuhun omaisuuteen nähden saatavan vanhentuminen on edelleen katkaistava säännöllisesti, mutta yleisen kolmen vuoden vanhentumisajan sijaan riittää, että katkaiseminen tässä tapauksessa tehdään viiden vuoden välein.

 

Kannattaa vielä huomata, että edellä mainitut konkurssin aiheuttamat vaikutukset velan vanhenemiseen koskevat siis vain konkurssisaatavia. Jos velkasuhde on syntynyt vasta konkurssin alkamisen jälkeen, kyseessä ei ole konkurssisaatava vaan ns. massasaatava, jonka konkurssipesä maksaa normaalisti velan erääntyessä. Konkurssin vaikutukset eivät myöskään koske sellaisia velkasuhteita, joissa konkurssivelallinen onkin velkoja suhteessa johonkin toiseen. Nämä velat tulee konkurssista huolimatta suorittaa konkurssipesälle normaalien maksuaikataulujen mukaisesti.

 

Saatavien eli velkojen vanhemenimen on monimutkainen prosessi, ja voi tuottaa useasti epäselvyyksiä konkurssitilanteessa. Jos jokin saatavien vanhentumista koskeva asia aiheuttaa epäselvyyksiä tai herättää lisäkysymyksiä, kannattaa kääntyä Minilexin lakimiesten puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]