Minilex - Lakipuhelin

Konkurssin oikeusvaikutusten voimassaolo

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssin asettamista seuraavilla lakisääteisillä oikeusvaikutuksilla pyritään turvaamaan konkurssimenettelyn asianmukainen, joutuisa ja tehokas toteuttaminen. Oikeusvaikutusten voimassaolo on siten perusteltua ainoastaan niissä tapauksissa, joissa konkurssimenettelyn läpi viemisen edellytykset ovat olemassa. Konkurssin oikeusvaikutukset alkavat konkurssiin asettamista koskevassa päätöksessä ilmoitettuna kellonaikana, eikä päätöksen siten tarvitse olla lainvoimainen.

Konkurssin säännönmukaisella päättymisellä tarkoitetaan konkurssin päättymistä velkojainkokouksessa hyväksyttävään lopputilitykseen, jossa velkojat saavat jako-osuutensa. Kun konkurssi päättyy säännönmukaisesti, konkurssin oikeusvaikutukset lakkaavat lopputilityksen tultua hyväksytyksi.

Konkurssin alkamisen oikeusvaikutukset pysyvät voimassa, vaikka konkurssiin asettamista koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta. Konkurssin oikeusvaikutukset kuitenkin lakkaavat, jos päätös konkurssiin asettamisesta kumotaan. Myös tilanteissa, joissa konkurssi peruuntuu, raukeaa tai muuten lakkaa, lakkaavat myös konkurssin oikeusvaikutukset. Silloin kun päätös konkurssiin asettamisesta on kumottu tai peruuntunut tai tuomioistun on määrännyt konkurssin raukeamaan, tuomioistun voi kuitenkin erityisestä syystä määrätä oikeusvaikutukset pysymään voimassa esimerkiksi siihen asti, kunnes päätös on lainvoimainen. Jollei tällaista ilmoitusta oikeusvaikutusten pysymisestä anneta, oikeusvaikutukset lakkaavat välittömästi konkurssin päättymisestä.

Konkurssi voi päättyä myös erityiseen sovintomenettelyyn. Vaikka konkurssisovinnon vahvistamispäätös ei ole lainvoimainen, konkurssin oikeusvaikutukset lakkaavat pääsääntöisesti välittömästi. Oikeusvaikutukset voivat poikkeuksellisesti kuitenkin pysyä voimassa, jos tuomioistuin erityisestä syystä määrää oikeusvaikutukset pysymään voimassa siihen asti, kunnes sovinnon vahvistamispäätös on lainvoimainen.

Vaikka pääsääntönä on edellä kuvatulla tavalla oikeusvaikutusten pysyvyys muutoksenhausta huolimatta, voi muutoksenhakutuomioistuin eräissä tapauksissa määrätä kiellon myydä omaisuutta muutoksenhaun aikana tai antaa muita myyntiä rajoittavia määräyksiä. Näistä kielloista tai muusta konkurssimenettelyyn liittyvästä voi halutessaan kysyä Minilexin lakipuhelimen avulla.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa