Minilex - Lakipuhelin

Miten konkurssi alkaa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssi alkaa aina konkurssia koskevalla hakemuksella, jonka jälkeen asia on tuomioistuimen käsissä. Tuomioistuin tekee siis lopullisen päätöksen siitä, onko konkurssi syytä aloittaa vai ei.

 

Konkurssiin asettamista koskeva asia pannaan vireille kirjallisella tai sähköisellä hakemuksella käräjäoikeuteen. Hakemuksen voi tehdä velkoja, mutta myös velallinen itse. Konkurssihakemuksen on mahdollista tehdä myös velallinen ja velkoja yhteisellä hakemuksella. Hakemuksesta tulee ilmetä hakemuksen vaatimus ja sen perustelu, velallisen nimi ja kotipaikka, sekä henkilö- tai yritys- ja yhteisötunnus, hakijan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä puhelinnumero ja se osoite johon asiaa koskevat ilmoitukset saadaan lähettää sekä se, millä perusteella tuomioistuin on toimivaltainen. Hakemus on allekirjoitettava. Jos hakija vetoaa joihinkin asiakirjoihin, ne on liitettävä mukaan. Jos hakemuksen on tehnyt velallinen, hakemukseen tulee liittää suostumus omaisuuden luovuttamisesta konkurssiin, sekä selvitys omaisuudesta, sen arvosta sekä luettelo suurimmista velkojista ja näiden yhteystiedot.

 

Kun tuomioistuin ottaa hakemuksen käsittelyynsä, täytyy sen tehdä tiettyjä huomioita ennen konkurssiinasettamispäätöksen tekemistä. Kirjallisessa vaiheessa tuomioistuin voi pyytää lisätietoja velallisen taloudellisesta asemasta, jos se katsotaan tarpeelliseksi. Jos tuomioistuin havaitsee, ettei se ole toimivaltainen käsittelemään asiaa vaikkapa siksi että se sijaitsee toisella paikkakunnalla kuin se paikkakunta missä yhtiön hallintoa hoidetaan, tulee sen hakijan pyynnöstä siirtää asia oikeaan tuomioistuimeen. Velkojan hakemusta käsitellessään tuomioistuimen tulee antaa hakemus tiedoksi velalliselle, ja tälle tulee antaa mahdollisuus antaa asiasta kirjallinen lausuma. Vasta velallisen vastustaessa hakemusta siirrytään suulliseen käsittelyyn. Velallisen vastustaessa asia käsitellään suullisesti oikeuden istunnossa. Tuomioistuimen tulee tutkia, onko konkurssiin asettamisen edellytykset täyttyneet. Jos edellytykset täyttyvät, tuomioistuin tekee päätöksen konkurssin aloittamisesta. Konkurssi katsotaan siis alkaneeksi tuomioistuimen päätöksellä.

 

Tuomioistuimen rooli on siis ratkaiseva konkurssin aloittamisessa. Kuten edellä on mainittu, tuomioistuimen tulee tutkia mahdolliset esteet, sekä edellytykset konkurssin aloittamiselle. Tärkeimpänä voisi mainita, että tuomioistuimen on välttämätöntä tutkia, täyttyvätkö prosessuaaliset edellytykset konkurssille, jolloin voidaan todeta, että konkurssi on syytä aloittaa.

 

Näissä, ja kaikissa muissa konkurssiin liittyvissä epäselvissä asioissa lisätietoa tarjoavat Minilexin lakimiehet, lakipuhelin ja muut Minilexin artikkelit.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]