Minilex - Lakipuhelin

Konkurssi ja turvaamistoimet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Toisinaan, ennen kuin päätös velallisen asettamisesta konkurssiin on saatu tehtyä, on tarvetta erilaisiin turvaamistoimiin. Konkurssin turvaamistoimet on tarkoitettu tukemaan konkurssipesän selvittämistä. Turvaamistoimista määrätään velkojan tai pesänhoitajan vaatimuksesta ja ne edellyttävät, että konkurssihakemuksen hyväksymiselle ilmeisesti on perusteet. Lisäksi konkurssiturvaamisen edellytyksenä on, että on olemassa hukkaamisvaara, eli riski siitä, että velallinen kätkee, hävittää tai luovuttaa omaisuuttaan tai muuten menettelee tavalla, joka loukkaa velkojien oikeutta. Jos konkurssihakemuksen hyväksymiselle on ilmeiset perusteet, voi tuomioistuin päättää tietyistä turvaamistoimista ennen konkurssiin asettamista.

 

Turvaamistoimena tulee useimmiten kyseeseen velallisen omaisuuden takavarikko tai sitä vastaava yleinen turvaamistoimi. Kyse voi olla esimerkiksi määräyksestä, jonka mukaan yritystoimintaa harjoittava velallinen ei saa luovuttaa käyttöomaisuutta ilman lupaa. Tuomioistuin voi määrätä velallisen omaisuutta pantavaksi takavarikkoon tai määrätä muusta turvaamistoimesta velallisen omaisuudesta kertyvän jako-osuuden turvaamiseksi velkojille.

 

Takavarikko on mahdollista kohdistaa myös velallisen kirjanpitokirjoihin, kirjanpitoaineistoon, tositteisiin sekä velallisen hallintoa ja liiketoimintaa koskeviin muihin asiakirjoihin. Nämä on myös siis mahdollista takavarikoida juuri silloin, kun on syytä olettaa, että niiden suhteen on hukkaamisvaara eli velallinen saattaa hävittää näitä aineistoja.

 

Tuomioistuin voi määrätä velallisen maastapoistumiskieltoon, jos on todennäköisiä syitä epäillä, että velallinen poistuu maasta ja laiminlyö myötävaikutus- ja tiedonantovelvollisuutensa joka hänellä konkurssissa on. Maastapoistumiskiellossa on kyse velallisen liikkumisvapauteen, eli perusoikeuksiin kohdistuvasta rajoituksesta. Kielto voikin olla voimassa korkeintaan siihen saakka, kun velallinen on vahvistanut pesäluettelon oikeaksi. Tähän liittyen on muutamia toimenpiteitä, jotka tulee varmistaa ennen maastapoistumiskiellon asettamista. Muun muassa, jos velalliselle on myönnetty passi tai matkustusasiakirjana hyväksyttävä henkilökortti, tulee velallisen luovuttaa tämä poliisin haltuun kiellon ajaksi. Luonnollisesti myös jos velallinen on asetettu maastapoistumiskieltoon, ei tälle saa passia tai muuta henkilökorttia saa sinä aikana myöntää tai luovuttaa.

 

Jos turvaamistoimiasia on kiireellinen, voidaan se määrätä kuulematta velallista. Tuomioistuimen tulee omasta aloitteestaan taikka velallisen tai velkojan vaatimuksesta kumottava tämä määräys välittömästi, kun sen voimassa pitämiseen ei ole enää minkäänlaista aihetta. Jos kuitenkin konkurssihakemus hylätään, jätetään tutkimatta tai se jää sillensä taikka jos konkurssi peruuntuu, määräys jälleen raukeaa.

 

Maastapoistumiskiellon osalta tuomioistuimen tulee myös viipymättä ilmoittaa siitä poliisille tiedon tallentamiseksi tietojärjestelmään.

 

Turvaamistoimen tai maastapoistumiskiellon määräämistä koskevaan päätökseen ei saa lain mukaan hakea muutosta valittamalla. Velallisella on kuitenkin oikeus ilman minkäänlaista määräaikaa tehdä kantelu tällaisesta päätöksestä. Jos velallinen tekee kantelun, tulee tämä käsitellä kiireellisenä asiana.

 

Lisää tietoa konkurssista, konkurssin vaiheista tai turvaamistoimista voi saada soittamalla Minilexin lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]