Minilex - Lakipuhelin

Konkurssin vaikutus sopimussuhteisiin

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssin vaikutukset ulottuvat myös velallisen konkurssin alkaessa olemassa oleviin sopimussuhteisiin. Lähtökohtana kuitenkin on, ettei konkurssi itsessään lakkauta tai muuta velallisen sopimussuhteita. Konkurssi ei myöskään ole hyväksyttävä syy jo olemassa olevan sopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen. Oikeus näihin toimiin on vasta, jos konkurssipesä laiminlyö sopimusvelvoitteiden täyttämisen. Myös konkurssipesällä on oikeus sopimuksen purkamiseen, mikäli sopimuksen toinen osapuoli rikkoo omia velvoitteitaan. Poikkeuksista huolimatta sopimukset pysyvät lain nojalla lähtökohtaisesti voimassa, ja niiden oikeusvaikutukset eivät muutu konkurssin perusteella.

 

Konkurssipesän tulee ilmoittaa vastapuolelle tämän vaatimuksesta, jos se sitoutuu sopimukseen. Jos konkurssipesä sitoutuu sopimukseen, vastapuoli ei saa purkaa sopimusta ilman erityistä syytä. Jos konkurssipesä tai sopimuksen toinen osapuoli rikkoo sopimusta, vastapuoli voi purkaa tämän sopimuksen ja vaatia korvausta sopimusrikkomuksesta. Konkurssipesän tulee kohtuullisessa ajassa ilmoittaa, jos se sitoutuu sopimukseen. Konkurssipesän tulee myös asettaa hyväksyttävä vakuus sopimuksen täyttymisestä. Tällöin kulloinkin kyseessä olevaa sopimusta ei voida enää purkaa.

 

Oleellista puhuttaessa konkurssin vaikutuksista sopimussuhteisiin, on niin sanottu konkurssipesän sijaantulo-oikeus. Konkurssin alkaessa konkurssipesä voi ottaa vastattavakseen velallisen vielä täyttämättä olevat sopimukset, ja sitoutua näin kyseiseen sopimukseen. Tällä tavoin velasta tulee osa massavelkaa. Tämä on kuitenkin käytännössä epäedullinen ratkaisu velkojalle, sillä konkurssipesän käyttäessä sijaantulo-oikeuttaan velkoja on oikeutettu massavelkaiseen suoritukseen, eli täyden suorituksen sijaan vain tiettyyn jako-osuuteen konkurssipesän varallisuudesta.

 

Tärkeää on myös huomata konkurssin eräännyttävä vaikutus. Jos joku konkurssisaatava ei ole erääntynyt konkurssin alkuun mennessä, erääntyy se konkurssin alkaessa. Tämä merkitsee sitä, että konkurssin alkaessa velkoja voi alkaa perimään saatavaansa. Eräännyttävä vaikutus ei kuitenkaan koske saatavia, joita edellyttää vielä täyttämättä oleva velkojan suoritus. Konkurssin vaikutukset ulottuvat myös velan vanhentumiseen. Pääsääntönä on, että velan vanhentuminen katkeaa, kun se otetaan huomioon velallisen konkurssissa. Tämä viittaa kuitenkin enemmänkin konkurssin aloittamisen vaikutuksiin velkasuhteissa. Tietysti velkasuhteet liittyvät konkursseissa suoraan sopimussuhteisiin, joten sopimus- ja velkasuhteet liittyvät toisiinsa välittömästi. 

 

Näissä, ja kaikissa muissa konkurssiin liittyvissä asioissa lisätietoa tarjoavat Minilexin lakimiehet, lakipuhelin ja muut Minilexin artikkelit.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]