Minilex - Lakipuhelin

Konkurssin turvaamistoimet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssipesän selvittämiseksi ja velkojan oikeuden suojaamiseksi voidaan toisinaan joutua tukeutumaan turvaamistoimiin. Päätöksen konkurssin turvaamistoimista tekee tuomioistuin ennen konkurssiin asettamista, jos konkurssihakemuksen hyväksymiselle on selkeät perusteet. Edellytyksenä turvaamistoimille on, että siihen on nähtävissä ilmeiset perusteet. Lisäksi edellytetään riskiä, että velallinen kätkee omaisuuttaan tai menettelee muulla pesän selvittämistä vaikeuttavalla tavalla. Konkurssin turvaamistoimien taustalla on tarve tukea konkurssipesän selvittämistä.

 

Tavallisin keino konkurssiomaisuuden turvaamiseksi on takavarikko ja sitä vastaava yleinen turvaamistoimi. Vaihtoehtoisista keinoista tuomioistuin valitsee sopivimman tapauskohtaisesti, vaikkakin niiden vaikutukset saattavat olla samankaltaiset. Takavarikon kohteena voi olla konkurssiin kuuluvaa omaisuutta taikka velallisen kirjanpitoon tai liiketoimintaan liittyviä asiakirjoja. Yleisenä turvaamistoimena voisi olla esimerkiksi tuomioistuimen määräys, jonka perusteella yritystoimintaa harjoittava velallinen ei saa luovuttaa käyttöomaisuutta ilman lupaa.

 

Takavarikkoa harvinaisempana mahdollisena turvaamistoimena tuomioistuin voi määrätä velalliselle maastapoistumiskiellon. Tällaisella liikkumisvapauteen puuttumisella pyritään varmistamaan, että velallinen täyttää velvollisuutensa myötävaikuttaa konkurssipesän selvittämiseen ja antaa tarvittavat tiedot omaisuuttaan sekä konkurssisaataviaan koskien. Maastapoistumiskielto voidaan määrätä, jos on todennäköisiä syitä epäillä, että velallinen poistuu maasta ja laiminlyö myötävaikutus- ja tiedonantovelvollisuutensa konkurssissa. Maastapoistumiskielto voi kuitenkin olla voimassa ainoastaan siihen saakka, kun velallinen on vahvistanut pesäluettelon oikeaksi. 

 

Turvaamistoimilla suojataan velkojan oikeutta konkurssisaatavaan velalliselta. Kynnys turvaamistoimien myöntämiselle on melko korkea, sillä niillä yleensä joudutaan voimakkaasti puuttumaan velallisen oikeuksiin. Takavarikko voi myös ankarimmillaan täytäntöön pantuna johtaa velallisen maksukyvyttömyyteen ja näin ollen konkurssin edellytyksen täyttymiseen.

 

Jos turvaamistoimia koskeva asia on kiireellinen, voi tuomioistuin määrätä tällaisen velallista kuulematta. Tuomioistuimen on omasta aloitteestaan taikka velallisen tai velkojan vaatimuksesta kumottava tämä määräys välittömästi, kun turvaamistoimen voimassa pitämiseen ei ole enää aihetta. 

 

Lisätietoja turvaamistoimista ja muista konkurssiin liittyvistä kysymyksistä saat Minilexin lakipuhelimesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]