Minilex - Lakipuhelin

Konkurssin alkaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssi alkaa, kun tuomioistuin asettaa velallisen päätöksellään konkurssiin. Tällöin myös konkurssin alkamisen oikeusvaikutukset astuvat voimaan.

 

Kun konkurssi alkaa, velallinen menettää oikeuden määrätä konkurssipesään kuuluvasta omaisuudestaan. Tämä tarkoittaa sitä, että päätösvalta siirtyy yksin konkurssivelkojille ja pesänhoitajalle eli konkurssipesän hallinnolle. Tämä on kenties tärkein konkurssin alkamiseen liittyvä oikeusvaikutus. Lähtökohtaisesti päätösvalta konkurssipesässä on täysin velkojilla. Pesänhoitajan vastuulla on ainoastaan tehtävät, jotka ovat lain nojalla pesänhoitajalle nimenomaisesti määrätty. Velkojat voivat kuitenkin osoittaa pesänhoitajalle muita tai lisää tehtäviä, jos se on tarkoituksenmukaista pesän hoidon kannalta, tai jos muutenkin on suotavaa, että pesänhoitaja hoitaa näitä velkojan esittämiä tehtäviä.

 

Oikeustoimi, jonka velallinen tekee konkurssipesään kuuluvasta omaisuudesta ei sido konkurssipesää paitsi, jos oikeustoimi on tehty ennen kuin konkurssin alkamisesta oli kuulutettu, eikä oikeustoimen toinen osapuoli tiennyt eikä hänen pitänytkään tietää, että velallisella ei ollut oikeutta määrätä omaisuudestaan. Oikeustoimen toisen osapuolen edellytetään siis olleen vilpittömässä mielessä. Jos oikeustoimi tällä perusteella sitoo pesää, voi se kuitenkin kieltäytyä luovuttamasta omaisuutta tai vaatia omaisuuden palautettavaksi, jos se maksaa osapuolelle tämän suorittaman vastikkeen.

 

Vastaavasti velallisen tekemä tai vastaanottama irtisanomisilmoitus sitoo pesää, jos toinen osapuoli on ollut vilpittömässä mielessä, eli hän ei tiennyt, ettei velallisella ollut oikeutta tehdä tai vastaanottaa ilmoitusta, ja lisäksi olisi ilmeisen kohtuutonta, ettei oikeustoimen katsottaisi sitovan konkurssipesää. Samalla tavalla on katsottava, että velalliselle konkurssin jälkeen suoritettu maksu on pätevä paitsi, jos toinen osapuoli tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, ettei velallisella ollut oikeutta ottaa maksua vastaan.

 

Yksi keskeinen konkurssin alkamiseen liittyvä oikeusvaikutus on se, että konkurssin alkaminen estää uuden ulosottoasian vireille tulemisen ja keskeyttää jo käynnissä olevan ulosoton. Konkurssin alkaminen tarkoittaa siis sitä, että konkurssipesään kuuluvaan omaisuuteen ei saa kohdistaa ulosottotoimia ja jo aloitettu ulosmittaus on keskeytettävä ja ulosmitattu omaisuus palautettava konkurssipesälle.

 

Konkurssin alkaessa, julkaistaan siitä kuulutus Virallisessa lehdessä ja mahdollisesti tarpeen vaatiessa yhdessä tai useammassa päivälehdessä. Jos varsinaista pesänhoitajaa ei ole mahdollista määrätä, on tuomioistuimen viran puolesta määrättävä konkurssipesälle tilapäinen pesänhoitaja, jonka tehtävät saavat jatkua kuitenkin enintään kaksi viikkoa ennen varsinaisen pesänhoitajan määräämistä.

 

Ennen kuin voidaan edes puhua konkurssin aloittamisesta, tulee tehdä konkurssihakemus. Konkurssihakemuksen voi tehdä velallinen itse, velkoja taikka velallinen ja velkoja yhteisesti. Tämä konkurssihakemus tulee osoittaa velallisen tai velallisyrityksen kotipaikan käräjäoikeuteen. Konkurssihakemuksen perusteella siis tuomioistuin tekee päätöksen konkurssin aloittamisesta.

 

Lisää tieto konkurssin aloittamisesta ja itse konkurssimenettelystä voi löytää esimerkiksi Minilexin kotisivujen kautta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]