Minilex - Lakipuhelin

Konkurssin alkamisen oikeusvaikutukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssin kaikki oikeusvaikutukset alkavat välittömästi, kun tuomioistuin on antanut päätöksensä konkurssin alkamisesta. Nämä oikeusvaikutukset jaetaan usein henkilökohtaisiin, varallisuusoikeudellisiin ja prosessioikeudellisiin vaikutuksiin. Lisäksi voidaan tarkastella konkurssin vaikutuksia sopimus- ja velkasuhteisiin. Oikeusvaikutukset vaikuttavat lähtökohtaisesti kaikkiin konkurssin osapuoliin, ja siksi ne ovat selvyyden vuoksi hyvä jakaa eri kategorioihin.

 

Henkilökohtaiset vaikutukset liittyvät velalliseen tai oikeushenkilön, kuten yhtiön, edustajiin. Velallisen toimintavapautta rajoittavat hänen velvollisuutensa edistää konkurssipesän selvittämistä. Velallinen voidaan myös määrätä maastapoistumiskieltoon tai, mikäli velallinen niskoittelee laiminlyömällä esimerkiksi tiedonantovelvollisuutensa, voidaan käyttää pakkokeinoja, kuten vangitsemista. Maastapoistumiskielto voi kestää enintään pesäluettelon laatimiseen saakka, ja maastapoistumiskiellon ajaksi velallisen passi tai muu matkustukseen tarkoitettu henkilökortti on otettava velalliselta pois.

 

Konkurssin alkamisen keskeisin oikeusvaikutus kuuluu varallisuusoikeudellisiin oikeusvaikutuksiin.  Tämä keskeisin oikeusvaikutus konkurssissa on velallisen määräysvallan menetys. Tällä tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että velallinen menettää oikeuden luovuttaa tai muutoin määrätä omaisuudestaan, esimerkiksi perustamalla siihen panttioikeuksia tai antamalla muille tahoille käyttö- tai hallintaoikeuksia. Konkurssin alkaessa tämä määräämisvalta siirtyy konkurssipesän hallinnolle eli velkojainkokoukselle ja pesänhoitajalle. Alustavasti määräysvalta siirtyy yksin velkojille. Vaikka pesänhoitaja hoitaa ja hallinnoi konkurssipesää sekä sen hallintoa lain nojalla, on kuitenkin ylin määräysvalta velkojilla. Tämä tarkoittaa käytännössä muun muassa sitä, että velkojilla on oikeus esittää lisätehtäviä pesänhoitajalle, jotka eivät lain mukaan kuulu automaattisesti pesänhoitajan vastuulle. Pesänhoitaja voi ottaa tällaisia uusia tehtäviä vastaan, jos se on tarkoituksenmukaista konkurssipesän hoidon kannalta. Velallinen ei saa myöskään ottaa vastaan konkurssipesälle kuuluvia maksuja tai muita suorituksia eikä irtisanoa sopimuksia, tehdä reklamaatioita tai muita konkurssipesään kuuluvaan omaisuuteen vaikuttavia toimia. Rajoituksista huolimatta velallisen omistusoikeus kuitenkin säilyy siihen asti, kunnes pesän hallinto realisoi omaisuuden tai konkurssi päättyy ilman omaisuuden realisointia.

 

Prosessioikeudellisista oikeusvaikutuksista keskeisin on konkurssipesän oikeus käyttää puhevaltaa konkurssipesän varallisuutta käsittelevissä oikeudenkäynneissä. Prosessioikeudelliset oikeusvaikutukset liittyvät myös muun muassa konkurssin alkaessa vireillä olevaan oikeudenkäyntiin ja konkurssin aikana nostettavaan kanteeseen. Konkursseissa on usein mahdollista, että syntyy jokin rikosepäily velallisen toiminnasta. Näitä voivat olla esimerkiksi törkeä velallisen epärehellisyys taikka törkeä petos. Tällaisissa tapauksissa nimenomaan konkurssipesällä on oikeus käyttää puhevaltaa.

 

Konkurssi ei lakkauta tai muuta velallisen sopimussuhteita. Oikeus suojaa konkurssin alkaessa voimassa olevia sopimussuhteita ja konkurssipesä tulee velallisen sijaan sopimussuhteen osapuoleksi. Pääsääntöisesti konkurssin alkamisen jälkeen velallisen tekemä pesään kuuluvaa omaisuutta koskeva sopimus ei kuitenkaan sido konkurssipesää, sillä velallisella ei ole ollut määräämisvaltaa tällaisen sopimuksen tekemiseen. Poikkeustapauksissa tällainen sopimus voi kuitenkin sitoa konkurssipesää.

 

Lisää tietoa konkurssin alkamisen oikeusvaikutuksista sekä itse konkurssista ja konkurssimenettelystä voi kysyä soittamalla Minilexin lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]