Minilex - Lakipuhelin

Konkurssin alkamisen oikeusvaikutukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssin oikeusvaikutukset alkavat konkurssiin asettamispäätöksessä ilmoitetulla kellonlyömällä. Nämä oikeusvaikutukset jaetaan usein henkilökohtaisiin, varallisuusoikeudellisiin ja prosessioikeudellisiin vaikutuksiin. Lisäksi voidaan tarkastella konkurssin vaikutuksia sopimus- ja velkasuhteisiin.

Henkilökohtaiset vaikutukset liittyvät velalliseen tai oikeushenkilön, kuten yhtiön, edustajiin. Velallisen toimintavapautta rajoittavat hänen velvollisuutensa edistää konkurssipesän selvittämistä. Velallinen voidaan myös määrätä maastapoistumiskieltoon tai, mikäli velallinen niskoittelee laiminlyömällä esimerkiksi tiedonantovelvollisuutensa, voidaan käyttää pakkokeinoja, kuten vangitsemista.

Konkurssin alkamisen varallisuusoikeudellisiin oikeusvaikutuksiin kuuluu muun muassa velallisen määräysvallan menetys. Tällä tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että velallinen menettää oikeuden luovuttaa tai muutoin määrätä omaisuudestaan, esimerkiksi perustamalla siihen panttioikeuksia tai antamalla muille tahoille käyttö- tai hallintaoikeuksia. Konkurssin alkaessa tämä määräämisvalta siirtyy konkurssipesän hallinnolle eli velkojainkokoukselle ja pesänhoitajalle. Velallinen ei saa myöskään ottaa vastaan konkurssipesälle kuuluvia maksuja tai muita suorituksia eikä irtisanoa sopimuksia, tehdä reklamaatioita tai muita konkurssipesään kuuluvaan omaisuuteen vaikuttavia toimia. Rajoituksista huolimatta velallisen omistusoikeus kuitenkin säilyy siihen asti, kunnes pesän hallinto realisoi omaisuuden tai konkurssi päättyy ilman omaisuuden realisointia.

Prosessioikeudellisista oikeusvaikutuksista keskeisin on konkurssipesän oikeus käyttää puhevaltaa konkurssipesän varallisuutta käsittelevissä oikeudenkäynneissä. Prosessioikeudelliset oikeusvaikutukset liittyvät myös muun muassa konkurssin alkaessa vireillä olevaan oikeudenkäyntiin ja konkurssin aikana nostettavaan kanteeseen.
Konkurssi ei lakkauta tai muuta velallisen sopimussuhteita. Oikeus suojaa konkurssin alkaessa voimassa olevia sopimussuhteita ja konkurssipesä tulee velallisen sijaan sopimussuhteen osapuoleksi. Pääsääntöisesti konkurssin alkamisen jälkeen velallisen tekemä pesään kuuluvaa omaisuutta koskeva sopimus ei kuitenkaan sido konkurssipesää, sillä velallisella ei ole ollut määräämisvaltaa tällaisen sopimuksen tekemiseen. Poikkeustapauksissa tällainen sopimus voi kuitenkin sitoa konkurssipesää.

Lisää tietoa konkurssin alkamisen oikeusvaikutuksista voi kysyä soittamalla Minilexin lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa