Minilex - Lakipuhelin

Velalliseen voidaan kohdistaa pakkokeinoja konkurssissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssilaki antaa mahdollisuuden kohdistaa velvollisuuksiaan laiminlyövään velalliseen pakkokeinoja. Lähtökohtana on, että velallisella on konkurssissa myötävaikutus- ja tietojenantovelvollisuus, ja näiden velvollisuuksien laiminlyönti oikeuttaa pakkokeinojen käyttöön. Pakkokeinoja voidaan kohdistaa aina tapauskohtaisesti, jos konkurssin tilanne sellaista vaatii. Uhkasakkoa voidaan varmasti lähtökohtaisesti pitää yleisimpänä pakkokeinon muotona.

 

Jos velallinen laiminlyö myötävaikutus- tai tietojenantovelvollisuutensa siten, että pesänhoitaja ei pysty hoitamaan tehtäviään asianmukaisesti tai kieltäytyy vahvistamasta pesäluetteloa oikeaksi taikka antamasta tietoja pesäluetteloa varten, tuomioistuimen on määrättävä velallinen pesänhoitajan vaatimuksesta täyttämään velvollisuutensa sakon uhalla. Mikäli velallinen ei tästäkään huolimatta viipymättä täytä velvollisuuttaan, on hänet tuomittava uhkasakkoon. Kuten edellä on siis mainittu, uhkasakko on ensisijainen pakkokeino, joka lähtökohtaisesti aina määrätään ensimmäiseksi. Tästä on kuitenkin olemassa poikkeuksia.

 

Jos niskoittelu jatkuu tuomitusta uhkasakosta huolimatta, tuomioistuin voi määrätä velallisen vankeuteen pesänhoitajan vaatimuksesta. Vankeus jatkuu niin kauan, kunnes velallinen on täyttänyt velvollisuutensa. Vankeuteen määrääminen on mahdollista ilman uhkasakon tuomitsemistakin, jos on ilmeistä, että velallinen niskoittelee uhkasakosta huolimatta. Vangitseminen kestää niin kauan, kunnes velallinen täyttää lain mukaiset velvollisuutensa. Vankeus ei tästä huolimatta voi kestää, kuin enintään kuusi kuukautta. Jos velallinen tätä ennen lopettaa niskoittelun, on siitä ilmoitettava tuomioistuimelle, jonka on puolestaan jatkettava asian käsittelyä viipymättä, viimeistään neljän vuorokauden kuluttua siitä, kun velallinen on ilmoittanut luopuvansa niskoittelusta. Jos edellytyksiä vangittuna pitämiseen ei enää ole, tuomioistuimen on määrättävä velallinen vapautettavaksi heti. Velalliselle tulee ilmoittaa, että asian käsittelyä jatketaan niskoittelusta luopumisen vuoksi.

 

Kun pesänhoitaja tekee edellä mainitut vaatimuksensa uhkasakosta tai vangitsemisesta, on velalliselle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Mikäli tilanne on sellainen, että velallinen pakoilee tai on tietymättömissä, uhkasakko voidaan määrätä ja vangitsemisvaatimus käsitellä, vaikka velalliselle ei ole varattu tilaisuutta tulla kuulluksi. Näitä ovat siis lähinnä erittäin kiireelliset tapaukset, joissa tilanne nimenomaisesti vaatii sitä, että pakkokeino tuomitaan välittömästi ja viipymättä.

 

Tilanteessa, jossa poissa olevalle velalliselle määrätään uhkasakko, tulee tuomioistuimen huolehtia siitä, että velalliselle ilmoitetaan heti uhkasakosta tarkoitukseen soveltuvalla tavalla. Mikäli velallinen on jäänyt ilman laillista estettä pois vangitsemisvaatimuksen käsittelystä, saadaan hänet poissaolostaan huolimatta määrätä vangittavaksi. Tällöin jos velallinen pyrkii vaikeuttamaan hänen vangitsemistaan, tulee viranomaisjohtoisesti etsiä velallinen, ja saattaa tuomioistuimen päätös voimaan.

 

Jos poliisimies ottaa vangittavaksi määrätyn velallisen kiinni, on hänen ilmoitettava velalliselle, että niskoittelusta luopumisen vuoksi asian käsittelyä jatketaan.

 

Pakkokeinoja koskevasta päätöksestä ei ole oikeutta valittaa, mutta siitä saa kannella ilman määräaikaa. Kantelu on aina käsiteltävä kiireellisenä.

 

Pakkokeinoista, konkurssista ja muun muassa oikeudenkäymiskaaresta, jossa myös säännellään pakkokeinoista, voi kysyä lisää tietoa Minilexin lakipuhelimen välityksellä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]