Minilex - Lakipuhelin

Kuulutus ja ilmoitukset konkurssivalvonnassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun tuomioistuin on tehnyt päätöksen velallisen asettamisesta konkurssiin, pesänhoitajan on ilmoitettava päivä, jona velkojien on viimeistään valvottava saatavansa velalliselta. Saatavien valvontaa kutsutaan konkurssivalvonnaksi ja pesänhoitajan tehtävänä on huolehtia siitä, että konkurssivalvonnasta julkaistaan kuulutus. Konkurssivalvonnasta tulee kuuluttaa virallisessa lehdessä ja tuo kuulutus on julkaistava viivytyksettä. Kuulutuksesta on käytävä ilmi valvontapäivä.

Pesänhoitajan on toimitettava ilmoitus kuulutuksesta velalliselle ja niille velkojille, jotka ovat antaneet yhteystietonsa pesänhoitajalle tai jotka ovat muutoin pesänhoitajan tiedossa. Tärkeintä velallisen ja velkojien kannalta on saada tieto valvontapäivästä mahdollisimman nopeasti. Tuomioistuimen tehtävänä on puolestaan huolehtia siitä, että konkurssivalvontaa koskevat tiedot toimitetaan kuulutusrekisteriin, johon nämä tiedot merkitään.

Kuulutusrekisteri on valtakunnallinen rekisteri, jonka tarkoituksena on lisätä konkurssiin liittyvien kuulutusten julkisuutta sekä ajantasaisuutta. Näin kuulutusrekisteri parantaa tietojen saatavuutta ja se myös edesauttaa velkojien edunvalvontaa konkurssitilanteissa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa