Minilex - Lakipuhelin

Kuulutus ja ilmoitukset konkurssivalvonnassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssivalvontaa koskevat kuulutukset ja ilmoitukset kuuluvat pääasiassa pesänhoitajan tehtäviin. Jako-osuutta saadakseen, velkojan on valvottava saatavansa. Tämä tarkoittaa sitä, että velkojan tulee ilmoittaa saatavansa kirjallisesti pesänhoitajalle, jotta se otetaan huomioon konkurssipesän varojen jaossa. 

 

Kun tuomioistuin on tehnyt päätöksen velallisen asettamisesta konkurssiin, pesänhoitajan on ilmoitettava päivä, jona velkojien on viimeistään valvottava saatavansa velalliselta. Pääsääntönä kuitenkin tästä huolimatta on se, että pesänhoitajan on ilman aiheetonta viivytystä määrättävä valvontapäivä, jollei konkurssia ole määrätty raukeamaan pesäluettelon valmistuttua.

 

Saatavien valvontaa kutsutaan konkurssivalvonnaksi ja pesänhoitajan tehtävänä on huolehtia siitä, että konkurssivalvonnasta julkaistaan kuulutus. Pesänhoitajan tulee ensinnäkin viivytyksettä ilmoittaa valvontapäivän määräämisestä tuomioistuimelle. Konkurssivalvonnasta tulee kuuluttaa virallisessa lehdessä ja tuo kuulutus on julkaistava viivytyksettä. Kuulutuksesta on käytävä ilmi valvontapäivä. Pesänhoitajan on toimitettava ilmoitus kuulutuksesta velalliselle ja niille velkojille, jotka ovat antaneet yhteystietonsa pesänhoitajalle tai jotka ovat muutoin pesänhoitajan tiedossa.

 

Pesänhoitajan vastuulle kuuluu valvontapäivän määräämisen lisäksi myös tarkastusluonteisia tehtäviä. Pesänhoitajan tulee tarkastaa valvottujen saatavien aiheellisuus sekä niiden mahdollinen etuoikeusjärjestys.

 

Tärkeintä velallisen ja velkojien kannalta on saada tieto valvontapäivästä mahdollisimman nopeasti. Tuomioistuimen tehtävänä on puolestaan huolehtia siitä, että konkurssivalvontaa koskevat tiedot toimitetaan kuulutusrekisteriin, johon nämä tiedot merkitään. Kuulutusrekisteri on valtakunnallinen rekisteri, jonka tarkoituksena on lisätä konkurssiin liittyvien kuulutusten julkisuutta sekä ajantasaisuutta. Näin kuulutusrekisteri parantaa tietojen saatavuutta ja se myös edesauttaa velkojien edunvalvontaa konkurssitilanteissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]