Minilex - Lakipuhelin

Konkurssin prosessioikeudelliset oikeusvaikutukset

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Konkurssin aloittamisen prosessioikeudellisilla oikeusvaikutuksilla tarkoitetaan konkurssimenettelyn aloittamisesta seuraavia vaikutuksia tuomioistuinmenettelyjen ja ulosoton kulkuun. Prosessioikeudellisista oikeusvaikutuksista keskeisin on konkurssipesän oikeus käyttää puhevaltaa konkurssipesän varallisuutta koskevissa oikeudenkäynneissä (konkurssipesän asiavaltuus). Asiavaltuus ei ole kuitenkaan ehdoton, vaan se palautuu velalliselle, kun konkurssipesä kieltäytyy käyttämästä puhevaltaa. Velkoja saa ajaa omissa nimissään vain takaisinsaantikannetta eli kannetta, jolla konkurssipesästä luovutettua omaisuutta voidaan eräin edellytyksin vaatia palautettavaksi konkurssipesään.

Jos velallisen ja kolmannen välillä oli ennen oikeudenkäyntiä vireillä konkurssivarallisuutta koskeva oikeudenkäynti, annetaan konkurssipesälle tilaisuus jatkaa tällaista oikeudenkäyntiä, mikä tarkoittaa sitä, että tuomioistuin ilmoittaa konkurssipesälle oikeudenkäynnin vireilläolosta. Jos konkurssipesä päättää jatkaa oikeudenkäyntiä, asianosaiseksi velallisen tilalle vaihtuu konkurssipesä. Velallisena on tällöin kuitenkin mahdollista osallistua oikeudenkäyntiin väliintulijana eli henkilönä, joka ei ole varsinainen asianosainen, mutta johon asiassa annettu tuomio välittömästi vaikuttaa. Jos konkurssipesä ei käytä mahdollisuutta jatkaa velallisen oikeudenkäyntiä, tämä voi jatkaa oikeudenkäyntiään normaalisti. Sama oikeus velallisella on, jos pesä haluaa tehdä asiassa kolmannen kanssa sovinnon, ja velallinen antaa vakuuden siitä, mitä kolmas osapuoli on tarjonnut sovintona.

Konkurssin alettua oikeus pesään kuuluvaa omaisuutta koskevan kanteen nostamiseen kuuluu yksin pesänhoitajalle. Velallisella on kuitenkin oikeus nostaa tällaista omaisuutta koskeva kanne silloin, kun konkurssipesä kieltäytyy kanteen nostamisesta. Tämä oikeus ei kuitenkaan koske kanteita, jotka voi nostaa vain konkurssipesä tai velkoja.

Konkurssin alettua on kiellettyä nostaa konkurssisaatavaa eli velallisen ennen konkurssia tekemää velkaa koskevia erilliskanteita, joilla pyritään hankkimaan täytäntöönpanoperuste konkurssipesää vastaan, esimerkiksi suoritustuomio. Konkurssin alkaessa vireillä olevat tällaiset oikeudenkäynnit jatkuvat kuitenkin tavallisesti, mutta konkurssipesällä on mahdollisuus jatkaa asianosaisena. Kuten edellä kerrotuissa tilanteissa, pesällä on kuitenkin mahdollisuus olla käyttämättä tätä oikeutta, jolloin oikeus oikeudenkäynnin jatkamiseen on velallisella.

Yleistäytäntöönpanon eli konkurssin alkaminen estää lisäksi erityistäytäntöönpanon eli ulosoton. Myös vireillä oleva ulosotto keskeytyy konkurssin alkaessa, jolloin ulosmitattu omaisuus sekä kertyneet rahavarat luovutetaan konkurssipesälle. Konkurssin päättyessä sellainen velallisen omaisuus, jota ei tarvita konkurssipesän velkojen maksamiseen, ilmoitetaan pesänhoitajan toimesta ulosottomiehelle ulosmittausta varten.

Konkurssin alkamisen prosessuaalisiin oikeusvaikutuksiin liittyy useita yksityiskohtia, joita ei ole ollut mahdollista käsitellä kattavasti tässä lyhyessä artikkelissa. Minilexin lakipuhelimen kautta tavoitettavissa olevat lakimiehet vastaavat mielellään näihin sekä muihin konkursseja koskeviin kysymyksiin.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »