Minilex - Lakipuhelin

Ilmoitus konkurssin alkamisesta

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Velallisen asettamisella konkurssiin on vaikutuksia hyvin laajalle joukolle ja siksi konkurssin alkamisesta on tarpeen tehdä ilmoituksia eri tahoille, jotta nämä saavat tiedon konkurssin alkamisesta. Pesänhoitajan tehtäväksi on määrätty ilmoittaa konkurssin alkamisesta ilman viivyttelyä velallisen asuin- ja kotipaikan ulosottoviranomaiselle.

Lisäksi silloin, kun velallinen omistaa kiinteistön jossakin muualla kuin asuin- tai kotipaikassaan, on pesänhoitajan ilmoitettava konkurssista myös kiinteistön sijaintipaikan ulosottoviranomaiselle. Konkurssin alettua konkurssipesään kuuluvaan omaisuuteen ei saa kohdistaa enää ulosottotoimia konkurssisaatavan perimiseksi, sillä ulosotto on erillistäytäntöönpanoa, joka syrjäytyy konkurssin vaikutuksesta. Tämän takia pesänhoitajan on ilmoitettava ulosottoviranomaiselle konkurssin alkamisesta.

Jos velallinen omistaa kiinteistöjä tai hänellä on kiinteistöön kohdistuvia kirjattuja erityisiä oikeuksia, tulee pesänhoitajan ilmoittaa konkurssin alettua myös kirjaamisviranomaiselle, jonka tuomiopiirissä velallisen omistama kiinteistö tai kiinteistö, johon velallisella on erityisiä oikeuksia, sijaitsee.

Jos velallisen konkurssipesään kuuluu alusrekisteriin tai alusrakennusrekisteriin merkitty alus, niin pesänhoitajan on tehtävä ilmoitus konkurssin alkamisesta tuolle alusrekisterille. Samanlainen pesänhoitajan velvollisuus koskee ilma-aluksia, jotka on rekisteröity ilma-alusrekisteriin. Konkurssin alkamisesta on tehtävä myös ilmoitus arvo-osuusrekisteriin, jos konkurssipesään kuuluu kyseiseen rekisteriin rekisteröityjä asiakirjoja, kuten osakkeita. Konkurssissa velallinen menettää määräämisvallan omaisuuteensa, joten näille rekistereille tehtävien ilmoitusten tarkoitus on tiedottaa niitä siitä, että velallinen ei voi enää määrätä rekisterissä olevassa omaisuudestaan.

Konkurssin alkamisesta on tehtävä ilmoitus myös palkkaturvaviranomaiselle, sillä konkurssista seuraa usein maksamattomia palkkoja. Jos velallinen harjoittaa elinkeinoa, johon vaaditaan lupa tai rekisteröinti, tulee pesänhoitajan tehdä konkurssin alkamisesta ilmoitus myös elinkeinoviranomaiselle, joka on myöntänyt luvan tai jossa elinkeino on rekisteröity.

Pesänhoitajan on antaessaan edellä mainittuja ilmoituksia mainittava ilmoituksissa lisäksi ne tiedot, jotka tuomioistuimen on annettava kuuluttaessaan konkurssista. Lisää tietoa pesänhoitajan tehtävistä ja velvollisuuksista sekä tuomioistuimen kuulutuksen sisällöstä tai muusta konkursseihin liittyvästä saa soittamalla Minilexin lakipuhelimeen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »