Minilex - Lakipuhelin

Konkurssipäätös

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuomioistuin voi tehdä konkurssipäätöksen, eli päätöksen velallisen asettamisesta konkurssiin velallisen tai tämän velkojien hakemuksesta silloin, kun velallisen kyky vastata veloistaan niiden erääntyessä on muuten kuin tilapäisesti mennyt.

Konkurssipäätöksessä on mainittava päätöksen julkistamisen tai antamisen kellonaika, josta konkurssipäätöksen oikeusvaikutukset alkavat, sekä konkurssihakemuksen vireilletulopäivä. Konkurssiin asettamisesta julkaistaan myös kuulutus Virallisessa lehdessä ja siitä tehdään merkintä oikeusministeriön konkurssirekisteriin, kaupparekisteriin ja luottotietorekistereihin.

Konkurssipäätös merkitsee sitä, että velallinen menettää käyttö- ja hallintaoikeutensa konkurssipesän omaisuuteen ja sen hallinto siirtyy tuomioistuimen määräämälle pesänhoitajalle ja pesän velkojille, jotka käyttävät määräysvaltaa konkurssipesässä.

Konkurssipäätöksen antamisen jälkeen velallisella on lisäksi velvollisuus edistää konkurssipesän selvittämistä ja hänet voidaan tarvittaessa myös määrätä maastapoistumiskieltoon, tai käyttää muita pakkokeinoja.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa