Minilex - Lakipuhelin

Kenelle konkurssihakemukseen annetusta päätöksestä ilmoitetaan?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssilaissa on säädetty siitä, kenelle tuomioistuimen on ilmoitettava konkurssiin asettamista koskevassa asiassa antamastaan päätöksestä. Konkurssihakemukseen annetusta päätöksestä on ilmoitettava velalliselle ja sille velkojalle, joka on tehnyt kyseisen konkurssihakemuksen. Lisäksi tuomioistuimen on ilmoitettava päätöksestään myös niille velkojille, joita on kuultu konkurssihakemuksen käsittelyn yhteydessä. Ilmoitus on tehtävä huolimatta siitä, onko konkurssihakemus hyväksytty tai hylätty. Konkurssihakemuksesta on ilmoitettava tarkoitukseen soveltuvalla tavalla ja käytännössä tiedoksianto tulee toimittaa perille mahdollisimman nopeasti.

Postitse tapahtuvaa tiedoksiantoa ei lain perustelujen mukaan voi yleensä pitää tarkoitukseen soveltuvana tapana. Perustelujen mukaan velalliselle ilmoitus konkurssin alkamisesta tulisi tehdä puhelimitse, minkä lisäksi päätös tulisi tämän jälkeen lähettää viipymättä vielä postitse tai telekopiona.

Jos velallinen asetetaan konkurssiin konkurssihakemuksen perusteella, tuomioistuimen on ilmoitettava tästä myös määräämälleen pesänhoitajalle. Pesänhoitajalle on tässä tapauksessa toimitettava ilmoitus konkurssin alkamisesta viipymättä.

Velkojille ja velalliselle lähetettyjen ilmoitusten lisäksi silloin, kun velallinen asetetaan hakemuksen johdosta konkurssiin, on tuomioistuimen kuulutettava konkurssiin asettamisesta virallisessa lehdessä sen mukaan kuin oikeusministeriön asetuksessa tarkemmin säädetään. Pesänhoitajan on annettava kaikille tunnetuille velkojille ilmoitus tästä kuulutuksesta. Pesänhoitajalla on velvollisuus ilmoittaa konkurssiin asettamisesta myös eräille muille oikeusminiteriön asetuksessa luetelluille tahoille.

Konkurssiin asettamisesta tai muusta konkurssiin liittyvästä voi kysyä lisää tietoa soittamalla Minilexin lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa