Olen myynyt auton käyttäen kirjallista kauppasopimusta, jossa kauppahinnan maksupäivä on sovittu. Hinnasta, maksutavasta ja ajasta on sovittu kirjallisesti. Kauppahinta on edelleen ostajalta maksamatta. Onko minulla mitään velvollisuutta kaupan purkuun ostajan mahdollisten maksuvaikeuksien takia? Mihin toimiin voin ryhtyä ja mitä kautta, jotta kauppahinta tulee suoritettua?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Myyjänä Teillä on oikeus pysyä sopimuksessa ja vaatia kauppahinnan maksamista. Mitään velvollisuutta kaupan purkuun ei siis ole, sen sijaan myyjällä on oikeus halutessaan purkaa kauppa olennaisen viivästyksen johdosta. Niin ikään ostaja ei yksipuolisesti voi vetäytyä kaupasta ilman laillista perustetta, kuten myyjän sopimusrikkomusta.

Myyjällä on tällaisissa tilanteissa oikeus vaatia maksua tai sopimuksen täyttämistä muilla tavoin, jos kauppaa ei haluta purkaa. Myös mahdollisista vahingoista voi vaatia korvausta. Lisäksi ostajan on maksettava viivästyskorkoa eräpäivästä lukien.

Mikäli ostaja ei vaatimuksista huolimatta suostu maksamaan kauppahintaa, on yksi mahdollisuus vaatia saatavaa oikeusteitse. Prosessin saa vireille tekemällä haastehakemuksen käräjäoikeudelle. Käräjäoikeuden päätöksellä velka voidaan määrätä ulosottoon. Haastehakemuksen laatiminen onnistuu myös sähköisesti. Kirjallinen sopimus helpottaa tosiseikkojen osoittamista näyttökysymyksissä, ja asia on mahdollista hakemusta laatiessa ilmoittaa riidattomaksi.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »