On koira joka on merkitty kauppakirjaan avoparin yhteiseksi. Toinen heistä on kuitenkin maksanut koiran kokonaisuudessaan yksin. Kumman koira on erotilanteessa? Se osapuoli joka ei koirasta ole mitään maksanut, ei suostu luovuttamaan koiraa sille joka on maksanut sen kokonaan, syyllistyykö hän varkauteen yms?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei ja kiitos viestistäsi,

Lain mukaan avopuolisoilla tarkoitetaan yhteistaloudessa asuvia parisuhteen osapuolia, jotka ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai joilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Jos heidän suhde täyttää edellä mainitut kriteerit, suhteeseen sovelletaan avoliittolakia. Tällöin jos omaisuuden jaosta tulee riitaa, avopuolisot voivat hakea pesänjakajaa omaisuuden erottelua varten riitatilanteessa.

Jos avoliittoon ei sovelleta avoliittolakia, keskeinen käsite on nimiperiaate, jonka mukaan sitä avopuolisoa, jonka nimiin saanto on kirjattu, pidetään omistajana, ellei kirjausta voida osoittaa virheelliseksi. Avopuolisot voivat hankkia omaisuutta myös yhteisesti, jolloin heidän välille syntyy yhteisomistussuhde. Tällöin omaisuus katsotaan olevan yhteisessä omistuksessa yhtä suurin osuuksin, ellei muuta voida osoittaa. Ristiriitatilanteessa on keskeistä löytää kirjallisia todisteita siitä, kenelle irtain kuuluu ja voidaan näin horjuttaa yhteisomistusolettamaa. Tällaisina
todisteina voivat toimia esimerkiksi ostokuitit.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »