Avoliiton päättyessä yli 20 vuoden yhteiselon jälkeen mies vaatii hyvitystä, koska on maksanut aikojen saatossa enemmän vuokria. Kuten tekikin silloin, kun opiskelin ja kun en saanut yrityksestäni riittävää tuloa. Lisäksi hän on suurempituloisena kustantanut mm. lomamatkoja (omasta halustaan). Voiko hän vaatia kaiken irtaimen omaisuuden (vaatteitani lukuun ottamatta) itselleen sillä perusteella, että on joskus maksanut minua enemmän? Esim. nykyinen pesukone on ostamani, mutta hän kustansi edellisen, joka oli kalliimpi, joten tämäkin kuuluu hänelle?

1 vastaus


Taina Virtanen

Minilex Oy

1 vastaus

Avoliiton hyvitysjärjestelmän tarkoituksena on tarjota väline kohtuuttomien lopputulosten estämiseen, kun omaisuutta jaetaan nimellisten omistussuhteiden mukaan. Hyvityksen saamisen lähtökohtana on sen määrittäminen, johtaisiko omaisuuden erottelu pelkästään omistussuhteiden perusteella perusteettoman edun saamiseen toisen kustannuksella.
Hyvityksen saamisen edellytyksenä on, että taloudellinen panos on annettu yhteistalouden hyväksi ja toisen puolison omaisuus on sen johdosta karttunut tai säilynyt vähentymättömänä. Oikeutta hyvitykseen ei ole, jos kokonaisarvioinnin mukaan toisen avopuolison saama perusteeton etu jää vähäiseksi.

Tavanomaisten yhteistalouden hyväksi tehtyjen suoritusten, kuten vuokran maksun, perusteella ei oikeutta hyvitykseen lähtökohtaisesti ole. Vuokrien maksun olisi tullut kartuttaa kysyjän omaisuutta siinä määrin, että perusteettoman edun edellytys täyttyy.

Avoliiton purkautuessa kaiken omaisuuden jaon lähtökohtana on, että molemmat puolisot pitävät oman omaisuutensa. Jollei irtaimen omaisuuden osalta pystytä osoittamaan, kummalle puolisoista se kuuluu, oletetaan puolisoiden saaneen sen yhteisesti ja yhtäläisin oikeuksin. Näin ollen kysyjän maksama pesukone kuuluu kysyjälle myös erossa. Jos lomamatkat taas on sovittu tehtäväksi toisen puolison maksamana ilman takaisinmaksuvelvollisuutta, voidaan lomamatkat katsoa lahjaksi. Tällöin kysyjällä ei ole velvollisuutta kattaa matkan hintaa jälkikäteen irtaimella omaisuudella.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »