Avioliitossa ja yhteinen käyttötili johon molempien palkka tulee, toinen siirtää autonlyhennyksen verran omalle tililleen ja maksaa sen sieltä.Alunperin on ostanut auton omalla nimellään, auto maksetaan yhteisistä varoista.Onko auto yhteisomaisuutta avioeron sattuessa?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Suomessa aviovarallisuusjärjestelmä rakentuu täydellisen omaisuuden erillisyyden varaan, joten avioliiton solmiminen ei millään tavalla vaikuta avioliiton aikana puolisoiden omistussuhteisiin itsessään. Siten aviopuolisoiden keskinäiset oikeussuhteet järjestyvät yleisten siviilioikeudellisten säännösten mukaisesti.

Näin ollen se, jolla on omaisuuteen laillinen saanto, on sen omistaja. Tätä kutsutaan myös nimiperiaatteeksi. Nimiperiaatetta soveltaen se aviopuoliso, joka on laillisella saannolla saanut omaisuutta ennen avioliittoa tai sen aikana, pidetään tämän omaisuuden omistajana. Yhteisomistus tarkoittaa osuutta tiettyyn esineeseen tai muuhun omaisuusobjektiin. Osuudet yhteisesti omistetusta esineestä ovat yhtä suuret, ellei muuta sovita. Siten, jos puolisoiden sijoituspanokset ovat omaisuuden hankintahetkellä erisuuruiset ja tarkoitus on kyseisen omaisuuden omistaminen sijoituspanosten mukaisessa suhteessa, tulee tästä ottaa maininta kauppakirjaan. Myöhempi panostus yhteisesti omistettuun omaisuuteen ei muuta omistussuhteita.

Avio-oikeus tarkoittaa puolison oikeutta toisen puolison omaisuuteen. Tämän nojalla puoliso on oikeutettu saamaan osituksessa eli avioliiton purkauduttua puolet puolisoiden avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöstä. Avio-oikeus ei vaikuta avioliiton kestäessä.

Vastaten kysymykseenne: koska nimiperiaatteen mukaisesti omistaja on se henkilö, jonka nimissä omaisuus on, kysymyksenne auton omistaa se henkilö, jonka nimi kauppakirjaan on merkitty ostajaksi. Avioliiton aikana vallitsee aviopuolisoiden omaisuuden erillisyys, mikä tarkoittaa, ettei niin sanottua yhteistä varallisuutta synny, ellei tästä erikseen sovita.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »