Kauppakirjaan on kirjoitettu: "Tämän kaupan yhteydessä ei ole erikseen myyty irtainta omaisuutta, eikä sellaisen myynnistä ole tehty eri sopimusta. Kaupan osapuolet ovat sopineet, että myyjä voi jättää kiinteistölle kaiken ylimääräisen rakennuksissa olevan tavaran ja rakennusjätteen."
Myyjänä on yksi henkilö + kuolinpesän osakkaat (2). Tämä henkilö on erikseen maininnut (suullisesti), että saamme pitää koneen osat, jotka kiinteistöllä ovat. Kuolinpesän toisen osapuolen kanssa on suullisesti sovittu, että hän tulee hakemaan tietyt esineet. Nyt kuitenkin näiden esineiden lisäksi hän haluaakin nämä koneen osat. Kaupasta on kulunut 3,5kk. Voiko hän vielä hakea nämä koneen osat?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!

Kuolinpesän osakkaan kannattaa keskustella myyjähenkilön kanssa koneosien kohtalosta.

Asia on monitulkintainen, sillä kirjallisessa kauppakirjassa on mainittu, ettei kaupan yhteydessä ole myyty irtainta omaisuutta. Täten koneen osat eivät ole kaupan mukana siirtyneet ostajan omistukseen. Myöhemmin myyjä on kuitenkin suullisesti ilmaissut, että ostaja saa pitää koneen osat itsellään. Jos tällainen ilmoitus on tulkittavissa suulliseksi sopimukseksi, on se sopimuksena pätevä.

Toisaalta kuolinpesän osakas on ollut kaupassa tavallaan myyjän asemassa, joten hänellä luulisi olevan koneeseen myös jonkinlainen määräämisoikeus. Jos suullinen sopimus ei olisikaan velvoittava myyjän ja ostajan välillä, voi kuolinpesän osakkaalla olla oikeus lunastaa haluamansa irtain omaisuus itselleen.

Asiassa kannattaa ottaa yhteys lakimiehiimme, jotka osaavat neuvoa asiassa tarkemmin ja tulkita tilannetta.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »