Yhteishuollossa oleva lapsi aiheuttanut naapurin lapsen omaisuudelle haittaa ja korjauskuluja. Kuuluuko lähivanhemman maksaa kaikki kulut elatusmaksusta vai tulisiko kulut puolittaa?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Huoltajan korvausvelvollisuus alaikäisen aiheuttamasta vahingosta

Alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisia vastuussa teoistaan, mutta vahingonkorvausvastuulle sen sijaan ei ole alaikärajaa. Lähtökohtaisesti hyvin nuorikin lapsi on velvollinen itse korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Lapsi on velvollinen korvaamaan vahingosta sellaisen määrään, joka katsotaan kohtuulliseksi, ottaen huomioon lapsen ikä, kehitystaso ja teon laatu. Lapsi korvaa aiheuttamastaan vahingosta lähtökohtaisesti sellaisen määrän, joka katsotaan kohtuulliseksi ja tässä arvioinnissa otetaan huomioon sekä vahingon aiheuttajan, että vahinkoa kärsineen varallisuusolot.

Vanhemmilla ei siten siis ole laista nousevaa velvollisuutta suorittaa lapsensa vahingonkorvausvelkoja. Oikeuskäytännössä on kuitenkin katsottu, että huoltaja, joka on laiminlyönyt lapsen valvonnan, voidaan lapsen ohella velvoittaa korvaamaan vahinko. Toisin sanoen siis se vanhempi, jonka vahtivuorolla lapsi on tehnyt tuhojaan, olisi (lapsen lisäksi) velvollinen korvaamaan vahingon. Kuitenkin, niin kauan kuin asia on tuomioistuimen ulkopuolella, osapuolet voivat vapaasti sopia kuka korvauksia maksaa ja kuinka paljon. Laissa ei ole säännöksiä etä- tai lähivanhemman korvausvelvollisuudesta eikä asiaan sinänsä voida antaa täysin yksiselitteistä vastausta.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »