Minilex - Lakipuhelin

Lomauttaminen ja irtisanomisaika - KKO:2014:84

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Työsopimus
    Lomauttaminen
    Työsopimuksen päättäminen
    Irtisanomisajan palkka
    Konkurssi

Ratkaisussa KKO:2014:84 käsiteltiin työntekijän lomautuksesta johtuvaa irtisanomisaikaa. Tapauksessa A oli ollut lomautettuna jo 200 päivää, kun hän irtisanoi työsopimuksensa lomautuksen keston perusteella. Työnantaja oli juuri ennen A:n irtisanoutumista asetettu konkurssiin, mutta työnantaja ei ollut irtisanonut A:n työsopimusta. Kysymyksenä oli, määräytyikö A:n irtisanomisaika yleisen irtisanomisajan mukaisesti vai konkurssin johdosta määräytyvän irtisanomisajan perusteella. Tämä tuli määrittää, jotta saatiin A:lle maksettava irtisanomisajan korvausmäärä laskettua.

Käräjäoikeus oli määrännyt ratkaisullaan A:lle maksettavan korvausmäärän yleisen irtisanomisajan perusteella, joka A:lla oli kuusi kuukautta. Hovioikeus kuitenkin oli soveltanut 14 päivän konkurssin irtisanomisaikaa tuomiossaan. KKO oli kumonnut hovioikeuden tuomion ja vahvistanut, että A:n tapauksessa sovelletaan yleistä irtisanomisaikaa.

KKO perusteli päätöstään sillä, ettei ole perustetta soveltaa työsopimuslain konkurssiperusteista irtisanomisaikaa työntekijän vahingoksi. Lomauttamista koskeva irtisanomisaika on nimenomaisesti säädetty työntekijän turvaksi, kun hän on ollut lomautettuna pitkän ajan. Konkurssipesän irtisanomisaika on pääasiassa säädetty konkurssipesän velkojien suojaksi. KKO katsoi, että työntekijöiden tasapuolisella kohtelulla ei voi oikeuttaa soveltamaan A:n irtisanomisajan määräytymisen perusteena konkurssipesän irtisanomisaikaa, vaikka muiden työntekijöiden irtisanomisajat määräytyisivätkin tämän perusteella.

KKO:n argumentoinnin mukaisesti työntekijän lomauttamiseen perustuva irtisanoutuminen ei muutu konkurssiperusteiseksi, vaikka konkurssi alkaisi ennen irtisanoutumista, jos työntekijä on ollut jo 200 päivää lomautettuna. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa