Minilex - Lakipuhelin

Vilpittömän mielen suoja

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Lähtökohtaisesti velallisen tekemät oikeustoimet konkurssipesään kuuluvasta omaisuudesta eivät sido konkurssipesää. Kuitenkin, jos oikeustoimi on tehty ennen konkurssin alkamista ja toinen osapuoli on ollut ns. vilpittömässä mielessä, oikeustoimi sitoo konkurssipesää. Vilpittömällä mielellä tarkoitetaan sitä, että osapuoli ei tiennyt eikä hänen pitänytkään tietää, että velallisella ei ollut oikeutta määrätä omaisuudestaan. Vilpittömään mieleen sisältyy siis sopimuskumppanin selonottovelvollisuus. Konkurssipesä voi kuitenkin olla täyttämättä sopimusta eli esimerkiksi luovuttamatta omaisuutta, mutta tällöin sen on maksettava vastapuolelle tästä vastike ja mahdolliset aiheutuneet kustannukset.

Vilpittömän mielen suojaa sovelletaan myös irtisanomisilmoitukseen tai muuhun vastaavaan toimeen. Tässä toimen toteutumattomuus on katsottava myös kohtuuttomaksi, jotta vastapuoli voisi nauttia vilpittömän mielen suojaa.

Velalliselle konkurssin alettua suoritettu maksu on pätevä, jos maksun suorittaja oli vilpittömässä mielessä eli ei tiennyt, että velallisella ei ollut oikeutta ottaa vastaan maksua. Kuulutuksen jälkeen tapahtuneita maksun suorittamisia ei katsota tapahtuneen vilpittömässä mielessä, ellei toisin osoiteta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »