Minilex - Lakipuhelin

Valtakirja kiinteistökaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ostaja tai myyjä voi valtuuttaa kiinteistökaupassa toisen henkilön tekemään tarpeelliset toimenpiteet puolestaan. Valtuuttaja tulee sidotuksi asiamiehen tekemiin oikeustoimiin, mikäli asiamies on toiminut valtuutuksensa rajoissa. Nämä rajat on hyvä määritellä tarkasti valtuutuksessa, ellei tarkoituksena ole antaa kaikki toimenpiteet kattavaa yleistä valtuutusta.

Kiinteistökaupoissa valtakirjan tulee olla kirjallinen. Valtakirjassa tulee mainita asiamies, eli se henkilö joka on valtuutettu tekemään kiinteistökauppaan liittyvät toimenpiteet ostajan tai myyjän puolesta. Tämän lisäksi valtakirjasta tulee ilmetä myytävä kiinteistö ja ne toimenpiteet, joita asiamies on oikeutettu tekemään päämiehensä puolesta. Valtakirjassa usein valtuutetaan asiamies joko myymään tai ostamaan kiinteistö, allekirjoittamaan kauppakirjat sekä huolehtimaan kauppahinnan maksamisesta tai vastaavasti kuittaamaan kauppahinnan vastaanotetuksi. Myyjän tai ostajan tulee allekirjoittaa valtakirja.  

Kun kiinteistökauppa tehdään sähköisen asiointijärjestelmän avulla, asiamies voi toimia valtuuttajan puolesta sähköisen valtakirjan avulla. Muutoin sähköisen valtakirjan tulee täyttää samat vaatimukset, kun tavallisen valtakirjan. 

Lisää tietoa kiinteistönkaupasta ja siihen liittyvästä valtuuttamisesta antaa Minilexin lakimiehet.

Huomaathan, että alla oleva asiakirjamalli sisältää vain yleistä oikeudellista tietoa ja eikä se siten sellaisenaan välttämättä sovellu käytettäväksi kaikissa yksittäistapauksissa. Mikäli olet epävarma asiakirjan soveltumisesta lakiasiaasi tai haluat saada tarkempaa neuvoa asiakirjaan liittyen, niin pyydämme kääntymään lakimieheen puoleen soittamalla lakipuhelimeen 0600 12 450. Voit myös pyytää lakimiestä laatimaan asiakirjasi tai sopimuksesi valmiiksi alusta loppuun.

Tässä näet esimerkinomaisen asiakirjamallin valtakirjasta kiinteistön kaupassa suuntaa-antavine täyttöohjeineen ilmaiseksi:

VALTAKIRJA

1.   Valtuuttaja
Etunimi Sukunimi (henkilötunnus)
Ammatti
Osoite

2.   Valtuutettu
Etunimi Sukunimi (henkilötunnus)
Ammatti
Osoite

3.   Valtuutus
Täten valtuutan Etunimi Sukunimi myymään/ostamaan puolestani X:n kunnassa osoitteessa Esimerkkitie 1 sijaitsevan X–nimisen tilan Rn:o 3:45, jonka kiinteistötunnus on 123-45-6-7, 100 000 euron kauppahinnasta ja muutoin parhaaksi katsomillaan ehdoilla. Tämän valtuutuksen perusteella valtuutettu voi puolestani allekirjoittaa kauppakirjan ja kuitata kauppahinnan saaduksi.      

4.   Voimassaoloaika
Tämä valtuutus on voimassa kunnes kohdassa 3. Valtuutus määritelty kiinteistö on myyty, kuitenkin enintään X.X.20XX asti.

 

 

5.   Päiväys ja allekirjoitukset

__________________________               _____/_____/__________
paikka                                                 aika

__________________________
Valtuuttaja

 

--

TÄYTTÖOHJEET

KOHTA 1. VALTUUTTAJA
Tähän kohtaan merkitään valtuutuksen antajan nimi ja muut tarpeelliset tiedot. Tätä kohtaa täytettäessä kannattaa ottaa huomioon, että valtakirja näytetään kaupan toiselle osapuolelle, joka ei välttämättä tunne valtuuttajaa ollenkaan. Siksi tähän kohtaan kannattaa kirjata ainakin henkilötunnus ja osoite, jotta kaupan osapuoli voi tarkastaa valtuuttajan olevan oikea henkilö. Jos valtuutetun halutaan toimivan yhteisön (esimerkiksi kuolinpesän) puolesta, tähän kohtaan yksilöidään valtuutuksen antava yhteisö.

KOHTA 2. VALTUUTETTU
Tähän kohtaan merkitään valtuutetun eli valtuuttajan edustajan nimi ja muut tarpeelliset tiedot. Ainakin henkilötunnuksen merkitseminen nimen lisäksi helpottaa oikean valtuutetun tunnistamista kaupan yhteydessä. Myös valtuutetun työpaikka kannattaa mainita, jos valtuutettu on esimerkiksi ammattimainen kiinteistönvälittäjä.

KOHTA 3. VALTUUTUS
Tähän kohtaan merkitään se, mitä valtuutettu oikeutetaan tekemään. Kiinteistön myymiseen oikeuttavassa valtakirjassa on aina yksilöitävä myytävä kiinteistö. Kiinteistön ostamiseen oikeuttava valtuutus voidaan antaa vapaamuotoisemmin kuin sen myymiseen oikeuttava valtuutus. Käytännössä kuitenkin myös ostamiseen oikeuttava valtuutus kannattaa antaa kirjallisesti ja valtakirjassa kannattaa yksilöidä kiinteistö. Kiinteistön yksilöinti tehdään mainitsemalla tilan tai tontin osoite, nimi, rekisterinumero ja kiinteistötunnus. Apua puuttuvien yksilöintitietojen hankkimiseen saa maanmittauslaitoksen kotisivuilta (www.maanmittauslaitos.fi).
Kauppahinta on usein päätetty tai sovittu etukäteen. Tällöin kannattaa täsmällinen kauppahinta mainita tässä kohdassa. Jos kauppahinta halutaan jättää valtuutetun neuvoteltavaksi, tähän kohtaan voidaan merkitä maininta hinnan enimmäis- ja/tai vähimmäismäärästä (Esimerkiksi 100.000,00‒150.000,00 euron kauppahinnasta/vähintään 100.000,00 euron kauppahinnasta). Summia merkittäessä kannattaa huomioida, että valtakirja esitetään kaupan toiselle osapuolelle. Kaupan toiselle osapuolelle ei kuitenkaan yleensä haluta paljastaa kovin tarkkaan sitä, millä ehdoilla valtuutettu on valmis kaupan solmimaan. Siksi tarkemmista summista kannattaa sopia vielä erillisessä sopimuksessa, kuten kiinteistönvälittäjän toimeksiantosopimuksessa. (Esimerkki toimeksiantosopimuksen ehdosta: ”Valtuutettu ei saa valtakirjassa lausutusta huolimatta myydä liitteenä 1 olevassa valtakirjassa mainittua kiinteistöä alle 125.000,00 euron kauppahinnalla.”.).
Tähän kohtaan voidaan haluttaessa merkitä kauppahinnan lisäksi muitakin ehtoja, joita pätevän kaupan solmiminen edellyttää. Tällainen ehto voi olla esimerkiksi kiinteistöllä olevan rakennuksen kuntotarkastus. Tällaisista ehdoista sopiminen voidaan kuitenkin usein jättää valtuutetun harkintaan tai valtuutetun muun ohjeistuksen varaan.

KOHTA 4. VOIMASSAOLOAIKA
Tähän kohtaan merkitään, mihin asti valtuutuksen halutaan olevan voimassa. Tämä aika voidaan määrätä esimerkiksi täsmällisenä päivämääränä (esim. 1.1.2020) tai muuna aikana (esim. kaksi viikkoa valtakirjan allekirjoittamisesta). Voimassaoloaika voidaan määritellä myös muun tapahtuman avulla. Luonteva valtuutuksen päättymisaika kiinteistön kaupan yhteydessä on sitovan kaupan solmiminen kiinteistöstä. Tähän kohtaan voidaan myös merkitä useampia ehtoja.

KOHTA 5. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET
Tähän kohtaan valtuuttajan tulee laittaa oma allekirjoituksensa sekä merkitä allekirjoituspäivämäärä ja paikkakunta, jossa asiakirja allekirjoitetaan.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa