Minilex - Lakipuhelin

Toimeksisaajan oikeudet kuluttajapalvelusopimuksen suoritushäiriötilanteessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Toimeksisaajalla on oikeus pidättyä suorituksesta maksun viivästyessä. Toimeksisaajalla, joka tilaajan suoritushäiriön vuoksi keskeyttää suorituksen, on oikeus korvaukseen siitä aiheutuneista kustannuksista. Jos palveluksen kohteena on irtain esine, joka on toimeksisaajan hallinnassa, ja tilaaja laiminlyö kyseisestä sopimuksesta johtuvan maksuvelvollisuutensa, toimeksisaajalla on oikeus olla luovuttamatta esinettä tilaajalle tai esineen omistajalle, kunnes saatava on maksettu tai siitä on asetettu riittävä vakuus.

Tilaajan olennaisen suoritushäiriön vuoksi toimeksisaaja saa purkaa sopimuksen siltä osin kuin palvelusta ei ole suoritettu. Samoin, jos toimeksisaaja on asettanut palveluksen hinnan maksamiselle lisäajan, joka ei ole kohtuuttoman lyhyt, eikä tilaaja suorita maksua lisäajan kuluessa, saa toimeksisaaja purkaa sopimuksen siltä osin kuin palvelusta ei ole suoritettu. Asetetun lisäajan kuluessa toimeksisaaja saa purkaa sopimuksen vain, jos tilaaja ilmoittaa, ettei hän suorita maksua tämän ajan kuluessa. Toimeksisaajalla on oikeus purkaa sopimus myös, jos tilaaja laiminlyö myötävaikutusvelvollisuutensa tavalla, joka olennaisesti rikkoo osapuolten välistä sopimusta. Jos on käynyt selväksi, että tilaaja tulee syyllistymään olennaiseen sopimusrikkomukseen, toimeksisaajalla on oikeus purkaa sopimus heti.

Jos sopimus puretaan, toimeksisaajalla on oikeus vastikkeeseen jo suoritetusta palveluksen osasta sekä toimenpiteistä, jotka on suoritettava sopimuksen purkamisesta tai peruutuksesta huolimatta. Toimeksisaajalla on lisäksi oikeus korvaukseen muista kustannuksista, joita hänelle on aiheutunut sopimuksen täyttämisestä ja jotka todennäköisesti jäävät hyödyttömiksi, sekä sopimuksen purkamisen tai peruutuksen vuoksi aiheutuvista erityisistä kustannuksista. Muusta vahingosta toimeksisaajalla on oikeus saada korvaus, joka on kohtuullinen ottaen huomioon muun muassa palveluksen hinta, sopimuksen purkamisen tai peruutuksen ajankohta sekä sopimuksen täyttämiseksi suoritetut toimenpiteet.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa