Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajapalvelussopimus - milloin palveluksessa virhe?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajasuojalaissa on kuluttajapalvelussopimusten osalta yleinen virhesäännös. Sen mukaan palveluksen on vastattava sisällöltään, suoritustavaltaan sekä tulokseltaan sitä, mitä katsotaan sovitun. Palvelus tulee lisäksi suorittaa ammattitaitoisesti, huolellisesti ja ottaen huomioon tilaajan edut. Sen tulee myös vastata kestävyydeltään ja muilta osilta sitä, mitä kuluttajalla on aihetta olettaa sellaisen palveluksen osalta. Palveluksen tulee myös olla laissa, asetuksessa tai viranomaisten päätöksessä asetettujen vaatimusten mukainen.

Mikäli toimeksisaajan on hankittava palveluksen suorittamista varten tarvittavia materiaaleja eikä ole sovittu toisin, tulee materiaalin olla kestävyydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan tavanomaisen hyvää laatua. Palveluksessa ei siten saa esimerkiksi käyttää vanhaksi menneitä tuotteita tai muita kelvottomia materiaaleja. Mikäli palvelus poikkeaa edellä mainituista asioista, katsotaan siinä olevan virhe. Toimeksisaajalla on todistustaakka siitä, että palvelus on suoritettu huolellisesti ja ammattitaitoisesti.

Palveluksessa voi olla virhe myös muissa tilanteissa, kuten markkinoinnissa annetuissa tiedoissa. Lain mukaan palveluksessa katsotaan olevan virhe, mikäli se ei vastaa niitä tietoja, joita toimeksisaaja on antanut palveluksen sisällöstä tai suorituksestaan tai muista palveluksen laatua ja hyväksikäyttöä koskevista seikoista ennen sopimuksen tekoa tai markkinoitaessa ja näiden tietojen voidaan olettaa vaikuttaneen päätöksentekoon tilaajan kannalta. Sama pätee palvelusta suorittaessa annettuihin tietoihin, joiden voidaan olettaa vaikuttaneen päätöksen tekoon tilaajalla. Palveluksessa on myös virhe, mikäli se ei vastaa annettuja tietoja, joita esimerkiksi muu kuin toimeksisaaja tai alemmassa myyntiportaassa oleva on antanut markkinoitaessa tai ennen sopimuksen tekoa. Tätä ei kuitenkaan katsota virheeksi, mikäli tiedot on ajoissa selkeällä tavalla oikaistu. Toimeksisaaja ei tässä tilanteessa myöskään vastaa virheestä, mikäli hän ei ollut eikä olisikaan pitänyt olla selvillä annetuista tiedoista. Palveluksessa on lisäksi virhe, mikäli toimeksisaaja on laiminlyönyt antaa tilaajalle tiedon edellä mainituista seikoista, joista hänen olisi tullut olla selvillä ja josta tilaaja on perutellusti saanut olettaa saavansa tiedon. Esimerkiksi jos kuluttajalle on annettu väärää tietoa palveluksesta ja toimeksisaaja tietää tai olisi pitänyt tietää tämän, täytyisi hänen oikaista tieto, koska kuluttajalla on oikeus olettaa, että häntä ei johdeta annetuilla tiedoilla harhaan. Virhetilanteissa kannattaa ottaa yhteys lakimiespuhelimeen. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]