Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajapalveluksen virheen seuraamukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tilaajan tulee ilmoittaa toimeksiaajalle virheestä kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi sen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Jollei virheestä ilmoiteta kohtuullisessa ajassa, tilaaja menettää oikeutensa vedota siihen. Tilaaja ei menetä oikeuttaan vedota virheeseen, jos toimeksisaaja on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti. Oikeus virheeseen vetoamiseen säilyy myös tilanteessa, jossa virhe perustuu siihen, että palvelus ei vastaa säännöksissä tai määräyksissä asetettuja vaatimuksia tai jos virhe perustuu siihen, että palveluksen tulos on muuten terveydelle tai omaisuudelle vaarallinen. 

Tilaajalla on virheen perusteella oikeus pidättyä maksamasta palveluksen hintaa. Tilaaja ei kuitenkaan saa pidättää rahamäärää, joka ilmeisesti ylittää ne vaatimukset, joihin hänellä on virheen perusteella oikeus.

Tilaajalla on myös oikeus vaatia, että toimeksisaaja korjaa virheen tai uusii virheellisen suorituksen ilman, että tilaajalle aiheutuu siitä lisäkustannuksia. Vaikka tilaaja ei vaatisi virheen korjaamista tai suorituksen uusimista, toimeksisaaja saa omalla kustannuksellaan suorittaa tällaisen oikaisun, jos hän tilaajan ilmoittaessa virheestä viipymättä tarjoutuu tekemään sen. Tilaaja saa kieltäytyä virheen oikaisusta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa tai vaaraa siitä, että hänelle aiheutuvat kustannukset jäävät korvaamatta, tai jos kieltäytymiseen on muu erityinen syy. Toimeksisaaja ei saa vedota siihen, ettei hän ole saanut tilaisuutta oikaisun omatoimiseen suorittamiseen, jos tilaaja on korjauttanut virheen eikä olosuhteet huomioon ottaen voida kohtuudella edellyttää, että tilaaja olisi jäänyt odottamaan oikaisua toimeksisaajan puolelta.

Tilaajalla on oikeus vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta, jos virheen korjaaminen tai uusi suoritus ei tule kysymykseen. Samoin hinnanalennusta saadaan vaatia, jos tällaista virheen oikaisua ei suoriteta kohtuullisessa ajassa siitä, kun tilaaja on ilmoittanut virheestä. Jos on painavia syitä olettaa, että palveluksessa tulee olemaan olennainen virhe, tilaaja saa purkaa sopimuksen siltä osin kuin palvelus on vielä suorittamatta. Kuitenkin siltä osin kuin palvelus on suoritettu ja virheen korjaaminen tai uusi suoritus tule kysymykseen, tilaaja saa purkaa sopimuksen, jos muuta seuraamusta ei voida pitää hänen kannaltaan kohtuullisena. Suorituksesta, jota ei voida palauttaa ilman olennaista haittaa, on tilaajan tällöin maksettava toimeksisaajalle sen arvoa vastaava korvaus. Tilaajalla on oikeus myös vahingonkorvaukseen tietyin edellytyksin henkilö- ja esinevahingoista sekä välillisistä vahingoista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa