Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajapalvelus ja virheen oikaiseminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tilaajalla on oikeus vaatia kuluttajapalveluksen virheen seuraamuksena virheen oikaisua. Tilaajalla saa siis vaatia, että toimeksisaaja korjaa virheen tai uusii virheellisen suorituksen ilman tilaajalle aiheutuvia lisäkustannuksia. Toimeksisaaja saa kuitenkin periä tilaajalta kustannuksia, jotka olisivat olleet alun perinkin tarpeen virheettömän suorituksen aikaansaamiseksi. Tällaisessa tilanteessa esimerkiksi jokin virheettömän suorituksen kannalta tarpeellinen toimenpide on jäänyt tekemättä eikä tilaaja ole joutunut aiemmin maksamaan siitä.  Korjaamisella suoritus saatetaan lainsäädännön ja osapuolten välisen sopimuksen asettaman vaatimustason mukaiseksi. Oikaisu on suoritettava kohtuullisessa ajassa tilaajan tekemän virheilmoituksen jälkeen.

Toimeksisaaja ei kuitenkaan ole velvollinen oikaisemaan virhettä, jos siitä aiheutuisi hänelle kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Tilaajalle virheestä aiheutuvaa haittaa ja toimeksisaajalle virheen oikaisusta aiheutuvia kustannuksia on punnittava keskenään.  Virheen voi korjata myös jokin muu taho toimeksisaajan kustannuksella, jos hänen itse suorittamastaan oikaisusta aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia.

Toimeksisaaja saa tarjoutua omalla kustannuksellaan suorittamaan oikaisun, vaikka tilaaja ei vaatisi sitä. Toimeksisaajalla on tähän oikeus, jos hän viipymättä tilaajan virheilmoituksen jälkeen ryhtyy oikaisuun. Asianmukaisella oikaisulla toimeksisaaja välttää mahdollisen hinnanalennuksen tai sopimuksen purkamisen, joita tilaajalla olisi mahdollisesti muutoin oikeus vaatia. Virheen oikaisusta huolimatta toimeksisaaja on kuitenkin edelleen vahingonkorvausvelvollinen. Pääsääntöisesti tilaaja on velvollinen antamaan toimeksisaajalle vain yhden tilaisuuden virheen oikaisuun.

Tilaaja saa kieltäytyä virheen oikaisusta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa tai vaaraa siitä, että hänelle aiheutuvat kustannukset jäävät korvaamatta, taikka jos kieltäytymiseen on muu erityinen syy. Kieltäytyminen on mahdollista esimerkiksi silloin, jos toimeksisaaja ei pystyisi suorittamaan oikaisua kohtuullisessa ajassa tai jos tilaajalla on perusteltua aihetta epäillä, ettei toimeksisaaja kykene suorittamaan oikaisua onnistuneesti.

Toimeksisaaja ei saa vedota siihen, ettei hän ole saanut tilaisuutta virheen oikaisuun, jos tilaaja on korjauttanut virheen eikä olosuhteet huomioon ottaen voida kohtuudella edellyttää, että tilaaja olisi jäänyt odottamaan toimeksisaajan suorittamaa oikaisua.  Tästä esimerkkinä on tilanne, jossa auton korjaamisessa tapahtunut virhe ilmenee kesken matkan vieraalla paikkakunnalla. Tällöin olisi kohtuutonta edellyttää tilaajaa antamaan korjauksen alun perin suorittaneelle toimeksisaajalle tilaisuutta oikaista virheensä.

Ota yhteyttä Minilexin lakimiehiin, jos haluat tietää lisää kuluttajapalveluksen virheen oikaisemisesta.  

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa