Minilex - Lakipuhelin

Virhe kuluttajapalveluksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajapalveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Se on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee myös kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä aihetta olettaa. Jos toimeksisaajan on hankittava palveluksen suorittamisessa tarvittavaa materiaalia eikä toisin ole sovittu, materiaalin tulee olla kestävyydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan tavanomaisen hyvää laatua.

Mikäli palvelus poikkeaa yllämainituista kriteereistä, siinä on virhe. Todistustaakka siitä, että palvelus on suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti, on toimeksisaajalla. Palveluksessa on virhe myös, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka toimeksisaaja on antanut palvelusta markkinoitaessa, muuten ennen sopimuksentekoa tai palvelusta suoritettaessa ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen tilaajan päätöksentekoon. Tällaisia tietoja, joiden antamisesta vastuu on toimeksisaajalla, ovat palveluksen sisältöä, laatua ja hyväksikäyttöä sekä toimeksisaajan suoritusta koskevat seikat. Toimeksisaaja vastaa myös näiden tietojen oikeellisuudesta, siltä osin kuin joku muu kuin hän itse on aikaisemmassa myyntiportaassa tai hänen lukuunsa ennen sopimuksentekoa antanut palvelusta markkinoitaessa. Toimeksisaaja ei kuitenkaan vastaa virheestä näiden muiden tahojen antamissa tiedoissa, jos hän ei ollut eikä hänen olisi pitänytkään olla selvillä annetuista tiedoista. Jos toimeksisaaja on ajoissa selkeällä tavalla oikaissut tiedot, palvelusta ei pidetä virheellisenä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa