Minilex - Lakipuhelin

Palveluksen virhe

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Arvioitaessa kuluttajapalveluksen virheellisyyttä kiinnitetään ensisijaisesti huomiota tilaajan ja toimeksisaajan väliseen sopimukseen. Yleisen virhesäännöksen mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Toimeksisaajan on suoritettava palvelus ammattitaitoisesti ja huolellisesti tilaajan edut huomioiden. Palveluksen on vastattava kestävyydeltään ja muutenkin sitä, mitä kuluttajalla yleensä on aihetta sellaisilta palveluilta odottaa. Palveluksen tulee vastata myös lainsäädännön ja viranomaisten päätösten vaatimuksia.

Jos toimeksisaaja hankkii palveluksen suorittamiseksi tarvittavan materiaalin eikä toisin ole sovittu, materiaalin tulee olla kestävyydeltään ja ominaisuuksiltaan tavanomaisen hyvää laatua. Edellä mainitusta poikkeavassa palveluksessa on virhe. Todistustaakka siitä, että palvelus on suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti, on toimeksisaajalla.

Palveluksessa on myös virhe, jos se ei vastaa toimeksisaajan ennen sopimuksentekoa antamia tietoja palveluksesta, jos tietojen voidaan olettaa vaikuttaneen tilaajan päätöksentekoon. Sama koskee palvelusta suoritettaessa annettuja tietoja, joiden voidaan olettaa vaikuttaneen tilaajan päätöksentekoon. Virhevastuu ei edellytä huolimattomuutta toimeksisaajan puolella eli hän vastaa antamistaan tiedoista riippumatta siitä, tiesikö tai olisiko hänen pitänyt tietää niiden paikkansapitämättömyydestä.

Muun tahon kuin toimeksisaajan (aikaisempi myyntiporras tai toimeksisaajan lukuun toiminut) antamat tiedot otetaan myös virhearvioinnissa huomioon. Tällöin palvelusta ei kuitenkaan pidetä virheellisenä, jos tiedot on ajoissa selkeällä tavalla oikaistu. Toimeksisaaja ei vastaa edellä mainittujen tahojen tiedonantovirheistä, jos hän ei ollut eikä hänen olisi pitänytkään olla selvillä annetuista tiedoista.

Palveluksessa on virhe myös silloin, jos toimeksisaaja ei ole antanut tilaajalle tietoa sellaisesta palvelukseen liittyvästä seikasta, josta hänen olisi pitänyt olla selvillä ja josta tilaaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon. Toimeksisaajan täytyy kertoa esimerkiksi siitä, mitä merkitystä tietyn suoritustavan valinnalla on palveluksen lopputuloksen kannalta tai miten tilaajan on meneteltävä, jotta työn tulos ei vahingoittuisi esimerkiksi käsittelyvirheen vuoksi. Asiasta, jonka tilaajan voidaan perustellusti olettaa tietävän, ei toimeksisaajan tarvitse erikseen mainita.

Palveluksessa on virhe myös, jos toimeksisaaja laiminlyö neuvontavelvollisuutensa. Toimeksisaajan on ilmoitettava tilaajalle esimerkiksi siitä, ettei palvelus ole tilaajan kannalta tarkoituksenmukainen tai sen hinnan muodostumisesta huomattavasti odotettua kalliimmaksi.

Toimeksisaajalle ei luonnollisesti synny virhevastuuta tilaajasta johtuvista syistä, kuten silloin, jos palveluksen virhe on johtunut tilaajan toimeksisaajalle antamista vääristä tiedoista, joiden paikkansapitävyyttä toimeksisaajalla ei ole ollut syytä epäillä.

Suorituksen virheellisyyttä arvioidaan sen perusteella, millainen suorituksen tulos on ominaisuuksiltaan palveluksen luovutuksen ajankohtana tai, jos luovutus viivästyy tilaajasta johtuvasta syystä, toimeksisaajan oltua valmiina luovutukseen. Toimeksisaaja vastaa virheestä, joka suorituksessa on ollut tänä ajankohtana, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin. Jos suorituksen tulos huononee edellä mainitun ajankohdan jälkeen, suorituksessa on virhe, jos huonontuminen johtuu toimeksisaajan sopimusrikkomuksesta.

Kuluttajapalveluksen virheitä koskevissa kysymyksissä kannattaa kääntyä Minilexin lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]