Minilex - Lakipuhelin

Miten kuluttajapalvelussopimus peruutetaan?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajapalvelus on mahdollista peruuttaa ennen palveluksen luovutusta, mutta tällöin kyseessä on tilaajan sopimusrikkomus. Tilaajan peruuttaessa palveluksen ennen sen luovutusta toimeksisaajalla ei ole oikeutta suorittaa sitä loppuun, mutta tilaaja saa kuitenkin vaatia toimeksisaajaa suorittamaan esimerkiksi kohde-esineen kokoonpanemiseksi välttämättömät toimenpiteet. Näistä toimista toimeksisaajalla on oikeus veloittaa tilaajalta normaalimaksu. Tilaajan on muistettava, että toimeksisaajalla on oikeus korvaukseen hänelle peruuttamisesta aiheutuvasta vahingosta.

Tilaajan peruuttaessa palveluksen toimeksisaajalla on ensinnäkin oikeus vastikkeeseen jo suoritetusta palveluksen osasta sekä toimenpiteistä, jotka on suoritettava sopimuksen purkamisesta tai peruutuksesta huolimatta.

Toimeksisaajalla on lisäksi oikeus korvaukseen muista kustannuksista, joita hänelle on aiheutunut sopimuksen täyttämisestä ja jotka todennäköisesti jäävät hyödyttömiksi, sekä sopimuksen purkamisen tai peruutuksen vuoksi aiheutuvista erityisistä kustannuksista. Muusta vahingosta toimeksisaajalla on oikeus saada korvaus, joka on kohtuullinen ottaen huomioon palveluksen hinta, sopimuksen purkamisen tai peruutuksen ajankohta, sopimuksen täyttämiseksi suoritetut toimenpiteet sekä muut seikat.

Toimeksisaajalla ei kuitenkaan ole aina oikeutta korvaukseen tilauksen peruuttamisesta aiheutuneista vahingoista. Toimeksisaaja ei voi vaatia tilaajalta korvausta, jos palveluksen peruuttaminen johtuu lain säännöksestä, yleisen liikenteen tai maksuliikenteen keskeytyksestä taikka muusta samankaltaisesta esteestä, jota tilaaja ei kohtuudella voi välttää eikä voittaa.

Minilexin lakimiehiltä saat lisätietoa kuluttajapalvelussopimuksista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa