Minilex - Lakipuhelin

Palveluksen kohde-esine

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajapalveluksella tarkoitetaan vastikkeellisia palveluksia, joita elinkeinonharjoittaja eli toimeksisaaja suorittaa kuluttajan asemassa olevalle tilaajalle. Palveluksen sisältönä on irtaimeen esineeseen, rakennukseen, muuhun rakennelmaan tai kiinteään omaisuuteen kohdistuva työ tai muu suoritus. 

Irtaimeen esineeseen kohdistuvan työn, kuten korjauspalveluksen, kohteena ovat tavallisesti esimerkiksi moottoriajoneuvot, kodinkoneet, elektroniset laitteet ja vapaa-ajan välineet. Irtaimeen esineen kohdistuvana suorituksena pidetään myös vaatteiden ja jalkineiden korjauspalveluksia sekä tekstiilien puhdistusta. Myös eläinten hoitopalvelukset, kuten eläinlääkärien palvelut, kuuluvat tähän ryhmään, mikäli palveluksia tarjoava henkilö on elinkeinonharjoittaja.

Kuluttajapalvelus voi kohdistua myös rakennukseen. Tällaisia palveluksia ovat asunnossa tehtävät korjaus- ja huoltotyöt asunnon oikeudellisesta hallintamuodosta riippumatta. Myös erilaiset rakennelmat, kuten leikkimökki tai laituri, voivat olla kuluttajapalveluksen kohteena. Lisäksi kuluttajapalvelus voi koskea sellaista kiinteää omaisuutta, joka ei ole rakennus. Tällaisia kuluttajapalveluksia ovat esimerkiksi kaivonporaus tai maanparannustyöt. Kuluttajapalveluksen sisältönä voi olla myös irtaimen esineen valmistaminen.

Jos palveluksen kohde-esine on palveluksen suorittamista varten toimeksisaajan hallinnassa, palvelus katsotaan luovutetuksi, kun esine palveluksen tultua suoritetuksi on luovutettu tilaajan hallintaan.

Toimeksisaajan on pääsääntöisesti korvattava palveluksen aikana kohde-esineelle aiheutuneet vahingot. Jos palveluksen kohde-esine on vahingoittunut, vähentynyt, tuhoutunut tai kadonnut sen ollessa palvelussopimuksen perusteella toimeksisaajan hallinnassa, toimeksisaajan on korvattava vahinko, jollei hän osoita, että vahinko ei johtunut huolimattomuudesta hänen puolellaan.

Toimeksisaajan on säilytettävä palveluksen kohde-esinettä sopimuksen purkamisenkin jälkeen, kunnes esine palautetaan tilaajan hallintaan tai toimeksisaajalla on muutoin oikeus lakata säilyttämästä sitä.

Toimeksisaajan keinona reagoida tilaajan maksulaiminlyöntiin on irtaimeen kohde-esineeseen kohdistuva pidätysoikeus. Jos palveluksen kohteena on toimeksisaajan hallinnassa oleva irtain esine, ja tilaaja laiminlyö kyseisestä sopimuksesta johtuvan maksuvelvollisuutensa, toimeksisaajalla on oikeus olla luovuttamatta esinettä tilaajalle tai esineen omistajalle, kunnes saatava on maksettu tai siitä on asetettu riittävä vakuus.

Kuluttajapalvelussopimuksiin liittyvissä kysymyksissä kannattaa ottaa yhteyttä Minilexin lakimiehiin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa