Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajapalvelus ja hinnanalennus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hinnanalennus on kuluttajapalveluksen virheen toissijainen seuraamus. On huomattava, että toimeksisaajan viivästyksen perusteella ei voi vaatia hinnanalennusta. Ensisijaisesti kuluttajalla on oikeus vaatia virheen oikaisua eli suorituksen korjaamista tai uusimista. Myös toimeksisaajalla on pääsääntöisesti oikeus tarjoutua suorittamaan oikaisu omalla kustannuksellaan, vaikka tilaaja ei olisi tätä vaatinut.

Jos virheen korjaaminen tai uusi suoritus ei onnistu tai jos sitä ei suoriteta kohtuullisessa ajassa siitä, kun tilaaja on ilmoittanut virheestä, tilaaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta.

Hinnanalennus voi tulla kyseeseen esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • tilaaja ei vaadi virheen oikaisemista eikä toimeksisaaja tarjoudu sitä tekemään
  • virheen oikaisua ei ole suoritettu kohtuullisessa ajassa
  • toimeksisaaja on tarjoutunut oikaisemaan virheen, mutta tilaajalla on oikeus kieltäytyä tästä
  • palveluksessa on oikaisuyrityksestä huolimatta edelleen virhe

Hinnanalennuksen on määrältään vastattava virheen laatua. Lähtökohtana alennuksen määrän laskemisessa voidaan käyttää esimerkiksi palveluksen arvon alenemista tai virheen arvionvaraista merkitystä tilaajalle. Hintaa voidaan alentaa myös suhteessa palvelun käyttöhyödyn menettämiseen.

Minilexin lakimiehet auttavat mielellään kuluttajapalveluksen virheen seuraamuksiin liittyvissä kysymyksissä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa