Minilex - Lakipuhelin

Tarvitaanko kiinteistön myyntiin aviopuolison suostumus?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Aviopuoliso ei saa ilman puolisonsa kirjallista suostumusta myydä tai luovuttaa sellaista kiinteistöä, joka on tarkoitettu käytettäväksi puolisoiden yhteisenä kotina. Kyseinen suostumus tarvitaan siis, vaikka henkilö omistaisi yksin kyseessä olevan kiinteistön. Kyse on ns. vallinnanrajoituksesta.

Puolison suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos luovutettava omaisuus on tarkoitettu käytettäväksi pääasiallisesti muuhun tarkoitukseen kuin puolisoiden yhteiseksi kodiksi. Tällöin edellytetään lisäksi, että kotia ja siihen liittyvää maa-aluetta ei voida jättää luovutuksen ulkopuolelle alentamatta merkittävästi kiinteistön arvoa. Omistajapuoliso on kuitenkin oikeutettu luovuttamaan esimerkiksi vapaa-ajan kiinteistön tai peltomaata ilman toisen puolison lupaa. Tulee myös huomata, että aviopuoliso voi vielä kaupan jälkeenkin antaa tarvittavan suostumuksen hyväksymällä kaupan.

Jos puoliso on luovuttanut kiinteistön edellä mainittujen sääntöjen vastaisesti, voi toinen puoliso nostaa kanteen kolmen kuukauden kuluessa saatuaan tiedon tapahtuneesta. Kyseinen oikeustoimi voidaan tällöin julistaa pätemättömäksi. Omaisuuden luovutus tulee kuitenkin päteväksi, jos uudelle omistajalle on jo myönnetty lainhuuto. Tällöin edellytetään lisäksi, ettei kyseinen luovutuksensaaja tiennyt eikä hänen pitänytkään tietää, ettei omistajapuolisolla ollut oikeutta luovuttaa kyseistä kiinteistöä.

Huomaathan, että alla oleva asiakirjamalli sisältää vain yleistä oikeudellista tietoa ja eikä se siten sellaisenaan välttämättä sovellu käytettäväksi kaikissa yksittäistapauksissa. Mikäli olet epävarma asiakirjan soveltumisesta lakiasiaasi tai haluat saada tarkempaa neuvoa asiakirjaan liittyen, niin pyydämme kääntymään lakimieheen puoleen soittamalla lakipuhelimeen 0600 12 450. Voit myös pyytää lakimiestä laatimaan asiakirjasi tai sopimuksesi valmiiksi alusta loppuun.

Tässä näet esimerkinomaisen asiakirjamallin suostumuksesta yhteisen kodin myymiseen suuntaa-antavine täyttöohjeineen ilmaiseksi:

SUOSTUMUS YHTEISEN KODIN MYYMISEEN

1.  Suostumuksen antaja
Etunimet Sukunimi (henkilötunnus)
Ammatti
Kotipaikka

2.  Suostumus
Suostun siihen, että vaimoni/mieheni Etunimi Sukunimi myy omistamansa kiinteistön 123-456-78-9 Rn:o 123/45, joka sijaitsee X:n kunnassa osoitteessa Esimerkkitie 1, 12345 Esimerkkilä, ja jota olemme yhteisenä kotinamme käyttäneet.
TAI
Suostun siihen, että vaimoni/mieheni Etunimi Sukunimi myy omistamansa asunto-osakeyhtiö Mallikatu 1:n osakkeet nrot 1-150, jotka oikeuttavat hallitsemaan yhteisenä kotina käyttämäämme asuinhuoneistoa osoitteessa Mallikatu 1, 00100 Helsinki.

3.  Päiväys ja allekirjoitukset

_____________________                          ____/____/_________
paikka                                                  aika

_____________________________
Suostumuksen antaja

4. Todistavat

_____________________________        _____________________________
Nimi:                                                Nimi:
Ammatti:                                         Ammatti:
Kotipaikka:                                      Kotipaikka:

 

--

TÄYTTÖOHJEET

KOHTA 1. SUOSTUMUKSEN ANTAJA
Tähän kohtaan merkitään suostumuksen antaja eli se henkilö, joka antaa suostumuksensa yhteisenä kotina pidettävän asunnon myymiseen. Suostumuksen antajan henkilötiedoista merkitään etu- ja sukunimi, henkilötunnus, ammatti ja kotipaikka.

KOHTA 2. SUOSTUMUS
Avioliittolaki säätää siten, että puoliso ei saa ilman toisen puolison kirjallista suostumusta luovuttaa kiinteää omaisuutta, joka on tarkoitettu käytettäväksi puolisoiden yhteisenä kotina. Puolison suostumusta ei tarvita, jos luovutettava omaisuus on tarkoitettu käytettäväksi pääasiallisesti muuhun tarkoitukseen ja jos kotia ja siihen liittyvää maa-aluetta ei voida jättää luovutuksen ulkopuolelle alentamatta merkittävästi kiinteän omaisuuden arvoa.
Puoliso ei kuitenkaan saa ilman toisen puolison suostumusta luovuttaa tai siirtää toiselle osakeyhtiön osakkeita, vuokraoikeutta tai muita oikeuksia, jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa, joka on yksinomaan tai pääasiallisesti tarkoitettu käytettäväksi puolisoiden yhteisenä kotina.
Tähän merkitään suostumuksenantajan tahdonilmaisu antaa puolison myydä yhteisenä kotina pidettävä asunto. Tämä kirjoitetaan siten, että suostumuksenantaja antaa suostumuksensa puolisolleen asunnon myymiseen. Tässä kohtaa pitää mainita puolison etu- ja sukunimi, kiinteistötunnus, rakennuksen numero, tarkka osoite sekä maininta, että puolisot ovat käyttäneet asuntoa yhteisenä kotinaan. Tämän jälkeen mainitaan asunto-osakeyhtiön nimi sekä osakkeiden numerot, jotka oikeuttavat hallitsemaan yhteisenä kotina käyttämää asuinhuoneisto sekä mainita tämän asuinhuoneiston osoite.

HUOMIOITAVAA:
Avioliittolain mukaan oikeustoimi, jonka puoliso on tehnyt vastoin mainitun lain 38 §:n 1 momentin säännöstä, on julistettava pätemättömäksi, jos toinen puoliso nostaa tästä kanteen kolmen kuukauden kuluessa saatuaan tiedon oikeustoimesta.
Tuomioistuin voi hakemuksesta antaa luvan 38 ja 39 §:ssä tarkoitettuun luovutukseen tai muuhun oikeustoimeen, jos toinen puoliso on kieltäytynyt antamasta suostumustaan taikka jos suostumusta ei ole muusta syystä saatu hankituksi.

KOHTA 3. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET
Tähän merkitään suostumuksenantajan allekirjoitus, päivämäärä sekä paikka.

KOHTA 4. TODISTAVAT
Tähän kohtaan merkitään todistaja, joka todistaa suostumuksenannon. Todistajina pitää olla kaksi esteetöntä henkilöä. Esteetön henkilö tarkoittaa esimerkiksi henkilöä, joka on yli 15-vuotias, ei ole lähisukulainen eikä nykyinen/entinen puoliso tai kihlattu. Mikäli suostumus on kiinteistön kauppakirjan yhteydessä julkinen kaupanvahvistaja riittää todistajaksi.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa